Het beheer van werkplekken, de hosting van applicaties en bedrijfsdata is vaak onderdeel van een overkoepelend contract. Het is voor bedrijven lang niet altijd duidelijk of ze een marktconforme prijs betalen voor deze dienstverlening en op welke punten verbetering te realiseren is. Soms is een contract door de jaren heen fors gegroeid in het aantal diensten en het afgenomen volume, zonder afspraken over kostenbesparing. Kostentoewijzing van clouddiensten in een complexe organisatie kan ook een oorzaak zijn.

Cloudstrategie

De markt stapt over van traditionele workload naar andere applicatiearchitecturen als PaaS en containertechnologie. Een TCO-benadering van IT-infrastructuur, die verder gaat dan de gebruikelijke operationele kosten, is een ideale basis voor een financieel onderbouwd vernieuwingsplan. Het doorrekenen van een cloud strategie maakt duidelijk hoe public cloud te combineren is met IT-dienstverlening. Daarnaast onderbouwt het de keuze voor verlenging van een contract met de huidige leverancier of een nieuw contract met een andere dienstverlener.

35%

cloud kosten zijn verspilde uitgaven.

10%

lagere kosten en 5% hogere kwaliteit na het uitvoeren van een infrastructuur benchmark.

70%

van CIO’s wil IT-beheer efficiënter maken door toepassing van AI.

9

weken is de gemiddelde doorlooptijd voor het vaststellen van de baseline IT-infrastructuur dienstverlening.

64%

van de enterprises wil kosten besparen op cloud.

In een benchmark studie van de IT-infrastructuur dienstverlening vergelijkt IDC Metri de kosten van bijvoorbeeld de helpdesk, werkplekken, KA-applicaties, applicatiehosting en dataopslag met dienstverlening van andere marktpartijen. In de vergelijking speelt niet alleen de gelijkwaardigheid van dienstverlening een rol, ook het risicoprofiel, kostenopbouw en life cycle management zijn bepalend in de vergelijking. Een nulmeting inventariseert de huidige situatie rond IT-infrastructuur, die vergeleken wordt met marktdata uit het IDC Metri Component Based Measurement Framework.

Marktconform

In een periodiek terugkerende, rolling rapportage, met daarin de aantallen changes, worden tarieven transparant gemaakt. Dit gedetailleerde inzicht biedt concrete input om het contract naar een marktconform niveau te brengen. Het inrichten van operationele processen biedt handvaten om grip en sturing op de afgenomen volumes te krijgen en de IT-dienstverlening stap voor stap te rationaliseren. Dit is de basis om kosten en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren of business cases door te rekenen rond cloud strategieën.

Component Based Measurement

IDC Metri hanteert een op diensten georiënteerd benchmark-model waarin elke component wordt gemeten en een waarde krijgt toegekend. Deze methode leidt tot realistische, accurate en volledige resultaten. Wij noemen dit Component-Based-Measurement®. Deze aanpak waarborgt dat de dienstenstructuur van de klant niet verloren gaat. Door te benchmarken op componentniveau is het mogelijk componenten van referentieklanten af te stemmen op de klant. De specifieke structuur van de klant hoeft dus niet te worden omgevormd naar een ‘default’ model. Resultaten zijn transparant en goed te interpreteren.

De Component-Based-Measurement® methodologie geeft een gebalanceerd inzicht in de geleverde prestaties. Naast kosten en productiviteit houdt IDC Metri op component-niveau rekening met verschillende kwalitatieve kostendrijvers zoals volumes, complexiteit, kwaliteit (bijvoorbeeld service levels) en dienstinhoud.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord: