Slim gebruik en inzet van software maakt steeds het verschil bij organisaties. Het belang van application benchmark is de laatste jaren enorm gegroeid in het IDC Metri dienstenaanbod. Optimalisatie en vernieuwing van het klant portfolio begint bij gedegen inzicht in de eigen applicationstack en het op basis van facts beoordelen daarvan.

De wereld van applicatieontwikkeling is enorm in beweging. Maatwerk software wordt vervangen door standaard applicaties als ‘Commercial of the Shelf’ applicaties en Software-as-a-Service-diensten. Oude technologieën kunnen de gevraagde vernieuwing in veel gevallen niet meer bieden en grote logge platvormen zijn niet meer van deze tijd. Beheergemak en optimale ondersteuning van snelle doorontwikkeling zijn belangrijke waarden die door methodieken als Agile en DevOps ondersteund worden.

Omvang en kwaliteit

Ook in de wereld van de applicatieleveranciers zit volop dynamiek. Om de prestaties te meten van interne of externe leveranciers die het onderhoud en beheer van applicaties uitvoeren is IDC Metri een samenwerking aangegaan met CAST, een toonaangevende internationale leverancier van hulpmiddelen voor het doormeten van softwarecode. De samenwerking heeft tot doel organisaties op een kostenefficiënte manier inzicht te geven in de objectief vastgestelde omvang en kwaliteit van applicaties. Hiermee zijn de prestaties te meten van interne of externe leveranciers die het onderhoud en beheer van applicaties uitvoeren. Met een geautomatiseerde functiepuntanalyse, gebaseerd op internationale standaarden, maakt IDC Metri de productiviteit, kosten, time-to-market en de kwaliteit van softwareontwikkeling tot in detail inzichtelijk.

Supplier performance measurement metingen in het applicatiedomein zijn een belangrijk middel om de juiste sourcing beslissingen te kunnen nemen. Outsourcing of juist insourcing, mogelijkheden van offshoring of juist nearshoring en de inzet van single of juist multi-vendor strategieën kunnen grote gevolgen hebben op de kosten, de naleving van servicelevels en de toegevoegde waarde van het betrokken softwareportfolio. Zinvolle vergelijkingen zijn lastig te maken doordat gegevens niet eenduidig zijn. IDC Metri is een specialist in het meetbaar maken van ontwikkelingsprojecten en applicatiebeheer binnen een dynamisch speelveld. Zaken als projectbegrotingen en beheerkosten in combinatie met kwaliteit, productiviteit, volumes en dienstverlening worden inzichtelijk gemaakt door de gestandaardiseerde aanpak en bewezen methodieken.

Marktconformiteit

Al deze veranderingen maken het lastig om de juiste keuzes te onderbouwen en te maken. IDC Metri helpt door voortdurend onderzoek te doen naar de marktconformiteit van applicatieontwikkeling en applicatiebeheer. Deze actuele informatie en adequate trendanalyses stellen u in staat om te controleren of het gebruik en de inzet van applicaties in uw organisaties marktconform is. Deze informatie is een belangrijke basis voor een breed scala aan applicatie gerelateerde diensten. Voorbeelden daarvan zijn evaluatie van applicatiebeheercontracten en de support op applicatie-omgevingen. Bij nieuwbouw kan IDC Metri project benchmarks, reality checks van projectbegrotingen, supplier performance measurement en FTE / workload benchmarks uitvoeren of de total cost of ownership van software onder de loep nemen.

Met de gestandaardiseerde IDC Metri -aanpak krijgt u op zeer gedetailleerd niveau inzicht in de aangeboden diensten, uurtarieven, omvang, mate van efficiency en prijzen. Wij geven niet alleen een richting of een bandbreedte, maar ook heldere en duidelijke gedetailleerde feiten die een concreet advies onderbouwen. Op basis van deze feiten kunt u een gedegen besluit voorbereiden.

De IDC Metri -benchmarkingmethodiek draait om dienstencomponenten die vanuit verschillende dimensies worden bekeken:

  • Kosten/prijs;
  • Kwaliteit;
  • Complexiteit;
  • Volume;
  • Service delivery.

De componenten waaruit een dienst bestaat (dienstencomponenten) zijn de bouwstenen waarop IDC Metri verschillende IT-services met elkaar vergelijkt. IDC Metri vergelijkt op componentniveau omdat elke dienst verschillend opgebouwd kan zijn. De details en dimensies maken het verschil.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord: