Met de IDC Metri Marktprijs Assessment wordt de IT-dienst vergeleken met de in de markt vergelijkbare omgevingen. Hierdoor ontstaat een onderbouwd en feitelijk vergelijk.

IDC Metri voert allerlei soorten IT Benchmarks uit.

IDC Metri Benchmark methode

IDC Metri hanteert een op diensten georiënteerd model waarin elke component wordt gemeten en een waarde krijgt toegekend. Deze methode leidt tot realistische, accurate en volledige resultaten. Wij noemen dit Component-Based-Measurement®. Deze aanpak waarborgt dat de dienstenstructuur van de klant niet verloren gaat. Door te benchmarken op componentniveau is het mogelijk componenten van referentieklanten af te stemmen op de klant. De specifieke structuur van de klant hoeft dus niet te worden omgevormd naar een ‘default’ model. Resultaten zijn transparant en goed te interpreteren.

De Component-Based-Measurement methodologie geeft een gebalanceerd inzicht in de geleverde prestaties. Naast kosten en productiviteit houdt IDC Metri op component-niveau rekening met verschillende kwalitatieve kostendrijvers, zoals volumes, complexiteit, kwaliteit (bijvoorbeeld service levels) en dienstinhoud.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord: