Landing zone en business cases

Het transparant krijgen en houden van IT uitgaven en dit vertalen naar marktconforme diensten blijft een behoorlijke uitdaging. METRI kan een businesscase doorrekenen op haalbaarheid of een landingzone ontwikkelen voor een IT-investering. De vergaande digitalisering van business processen en de transformatie projecten die daarvoor worden uitgevoerd vragen een continue toetsing.

Iedere IT-investering of sourcing initiatief is te onderbouwen met een businesscase. Een businesscase toetst of de initiële kosten (CAPEX), de terugkerende (OPEX) en de benodigde tijdsinspanning opwegen tegen de kosten veronderstelde baten. Een businesscase wordt vastgesteld aan de hand van aannames en verwachtingen die niet alleen specifiek en aannemelijk zijn maar ook nog in voldoende mate te valideren zijn door de interne stakeholders van de organisatie.

Als onderdeel van het voorbereiden van een sourcing initiatief kan een zogenaamde landing zone ontwikkeld worden. Zo’n landing zone geeft nauwkeurig aan binnen welke bandbreedtes de betreffende investering of sourcing financieel komt te liggen. Met deze concrete toetsing geeft METRI de IT en de business een onderbouwing die nodig is voor zo’n grote beslissing.

Een IT spendanalyse maakt gebruik van een standaard componenten model om alle kosten en contracten van een specifiek klantenportfolio op de juiste manier toe te rekenen aan gestandaardiseerde IT Services.

De basis van ieder goed gesprek over de hoogte van de IT-uitgaven in een organisatie begint met een zorgvuldige analyse van kosten op verschillende IT-gebieden en bestaande contracten met IT-leveranciers. Het transparant krijgen van de totale uitgaven en het vertalen hiervan naar marktconforme diensten blijft een uitdaging voor veel organisaties. METRI kan met behulp van haar facts en expertise als geen ander ondersteunen.

Meer weten?

Spreek gelijk een specialist, neem contact op met METRI voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

References

SAP RightSourcing

Lees Meer

USG People

Lees Meer

Wavin

Lees Meer

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777