Bijna alle organisaties zijn continu bezig met de optimalisatie van de manier waarop IT geleverd wordt. De relatie tussen de kwaliteit van de IT en de bijbehorende kosten zijn in zo’n situatie essentieel. Er zijn tal van momenten waarop organisaties hun IT sourcing beleid of onderdelen daarvan willen evalueren. Dat kan gaan om het einde van een contract, aansluiting op technologische ontwikkelingen, schaarste van gekwalificeerde IT-professionals, of verandering in het aantal preferred suppliers.

Marktprijzen van in te kopen IT zijn niet transparant. Ook zijn de productiviteit en kosten van interne teams vaak onbekend voordat deze worden aangesteld. Een scenariovergelijking geeft inzicht in de verandering in kosten en toegevoegde waarde bij nieuwe IT-keuzes. Dit geldt voor interne teams en voor outsourcingscontracten, maar ook voor grote en kleine kavels. Een CxO die kwaliteit en kosten optimaal in balans wil brengen, wil verschillende scenario’s financieel en inhoudelijk kunnen vergelijken. Dat geeft houvast bij belangrijke beslissingen.

Landing Zone Solution

In een Landing Zone maakt IDC Metri het voor bestuurders om de toekomstige impact van sourcing keuzes financieel en inhoudelijk concreet te maken. De zorgvuldig opgebouwde datasets van IDC Metri laten alle relevante aspecten zien van verschillende sourcingscenario’s, zodat concrete aannames en uitkomsten daarvan te beoordelen zijn. Dat kan gaan om marktprijzen van dienstverlening, maar ook om productiviteits- en kostenniveaus van interne IT-teams.

Bij het analyseren van een bestaande of toekomstige IT-omgeving is het belangrijk om rekening te houden met alle dimensies van die omgeving. Belangrijke factoren zijn de complexiteit van een omgeving, de gevraagde kwaliteit, de inhoud van de dienstverlening en het volume van de omgeving. Vanuit uitgebreide benchmarking en sourcing activiteiten beschikt IDC Metri over een schat aan data waarmee CxO’s een concrete en pragmatische blik in de toekomst kunnen werpen. Of het nu gaat om een Landing Zone voor uitbreiding van een cloud first strategie of om hercontractering: dit biedt duidelijkheid.

Met een Landing Zone voorspelt IDC Metri een onder- en bovengrens van de toekomstige kosten van één of meerdere sourcingscenario’s. Een voorspelde onder- en bovengrens van de contractwaarde is gezond voor de relatie tussen klant en leverancier. Deze dienst wordt vaak gecombineerd met begeleiding van een uitbesteding.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord: