Hoe snel en ver de technologie zich ook ontwikkelt, mensen zijn nog steeds bepalend voor de performance van uw IT-organisatie.

In veel organisaties zijn aanzienlijke vernieuwingstrajecten opgestart om de bedrijfsvoering met technologie ingrijpend te vernieuwen. Om deze digitalisering te laten slagen is vooral ook aandacht nodig voor nieuwe rollen en competenties binnen organisaties. Zeker omdat eigen medewerkers zich vooral op traditioneel IT-beheer richten.

Naast de juiste organisatie, besturing en competenties kan IDC Metri door een benchmark de omvang en het karakter van de IT workforce inzichtelijk maken. Sommige cruciale functies en rollen zijn de komende jaren alleen vanuit externe inhuur in te vullen. Dit vergroot het belang van goed inzicht in de bestaande workforce om deze strategisch aan te kunnen passen en te versterken. Een belangrijk instrument om meer duidelijkheid en transparantie aan te brengen in IT-competenties is het European e-Competence Framework (e-CF).

Gedetailleerd inzicht in uw IT workforce biedt u inzicht wat er nodig is voor strategische personeelsplanning. IDC Metri beschikt over fact based data en diverse modellen om uw organisatie op dit punt tegen het licht te houden.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord: