IT Benchmarking

Innovaties volgen elkaar snel op en zijn vrijwel altijd technologie gestuurd. Juist nu is het krijgen van een goed beeld van de veranderingen en snelle vertaling in services een concurrentiemiddel geworden. Optimaal inzicht in de kosten en de opbrengsten van bestaande en nieuwe IT oplossingen zijn onontbeerlijk om klaar te zijn voor de toekomst.

Het inzichtelijk maken en kunnen toetsen van IT kosten en de performance van IT diensten wint aan belang. Hierdoor zijn prijzen van producten en diensten en de kosten van technologie oplossingen belangrijker dan ooit tevoren. Anders dan voorheen wordt IT benchmarking steeds meer gebruikt als een service om de kosten continue te meten. METRI onderbouwt uw beslissingen met feiten.

Component Based Measurement

METRI hanteert een op diensten georiënteerd benchmark-model waarin elke component wordt gemeten en een waarde krijgt toegekend. Deze methode leidt tot realistische, accurate en volledige resultaten. Wij noemen dit Component-Based-Measurement®. Deze aanpak waarborgt dat de dienstenstructuur van de klant niet verloren gaat. Door te benchmarken op componentniveau is het mogelijk componenten van referentieklanten af te stemmen op de klant. De specifieke structuur van de klant hoeft dus niet te worden omgevormd naar een ‘default’ model. Resultaten zijn transparant en goed te interpreteren.

De Component-Based-Measurement® methodologie geeft een gebalanceerd inzicht in de geleverde prestaties. Naast kosten en productiviteit houdt METRI op component-niveau rekening met verschillende kwalitatieve kostendrijvers zoals volumes, complexiteit, kwaliteit (bijvoorbeeld service levels) en dienstinhoud.

Meer weten?

Spreek gelijk een specialist, neem contact op met METRI voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777