IT budgetten worden in de meeste organisaties ter discussie gesteld. De aanleidingen voor het starten van deze discussies zijn legio. In de meeste gevallen is er onvrede over het kostenniveau dan wel over de kwaliteit van de geleverde IT dienstverlening, of erger nog onvrede over zowel het prijsniveau als de kwaliteit. Metri voert in zo’n geval een IT Benchmark uit om richting te geven in deze discussies.

Door de eigen uitgaven te vergelijken met andere organisaties met vergelijkbare IT diensten is het mogelijk deze discussie transparant en inzichtelijk te maken. Veelal levert dit feitelijke verbeterpunten op. Door het beoordelen van de verschillen vindt Metri verbeterpunten en kunnen optimalisaties ingezet worden.

Metri heeft een eigen database waarin al haar data wordt bewaard. Door de IT diensten te decomponeren via het Component Based Model van Metri is het mogelijk om verschillende organisaties en IT diensten objectief te vergelijken. Het uitvoeren van een kosten– of prijs-benchmark geeft een helder en onderbouwd beeld van de marktconformiteit inclusief mogelijke verbeteringen van de aanwezige IT diensten.
Metri heeft hiervoor de volgende hoofddiensten:

Market Price Assessment

Marktprijs Assessment
een marktprijs benchmark van IT-diensten

Service Review

IT Service Review
een kostenonderzoek inclusief een vergelijking met de markt

Benchmark clausule

Benieuwd of uw lopende contract nog marktconform is? Met onze IT benchmark krijgt u inzicht in de kosten die andere organisaties betalen voor vergelijkbare IT dienstverlening. We maken daarbij gebruik van onze uitgebreide database en het Component Based Measurement Framework.

Metri Benchmark methode

Metri hanteert een op diensten georiënteerd model waarin elk component wordt gemeten en een waarde krijgt toegekend. Deze methode leidt tot realistische, accurate en volledige resultaten. Wij noemen dit Component-Based-Measurement. Deze aanpak waarborgt dat de dienstenstructuur van de klant niet verloren gaat. Door te benchmarken op componentniveau is het mogelijk componenten van referentieklanten af te stemmen op de klant. De specifieke structuur van de klant hoeft dus niet te worden omgevormd naar een ‘default’ model. Resultaten zijn transparant en goed te interpreteren.

De Component-Based-Measurement methodologie geeft een gebalanceerd inzicht in de geleverde prestaties. Naast kosten en productiviteit houdt Metri op component-niveau rekening met verschillende kwalitatieve kostendrijvers, zoals volumes, complexiteit, kwaliteit (bijvoorbeeld service levels) en dienstinhoud.

Benchmark gerelateerde producten
Landin Zone

Landing Zone / Business Case
Met een Landing Zone voorspellen we een onder- en bovengrens van de toekomstige kosten van één of meerdere sourcingscenario’s.

IT Workforce
Gedetailleerd inzicht in uw IT workforce biedt u inzicht wat er nodig is voor strategische personeelsplanning.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Referenties