Digitale transformatie

Door de vergaande digitalisering van businessmodellen, de beschikbaarheid van informatie over de grenzen van organisaties heen en de keuzemogelijkheden van technologie veranderen organisaties fundamenteel. METRI helpt organisaties de governance van deze digitale transformatie structureel te verbeteren.

De sterke opkomst van internet, technologie en apps heeft het afgelopen decennium gezorgd voor een fundamentele verandering in de manier waarop mensen communiceren, klanten zich gedragen en bedrijven opereren. Iedereen verwacht tegenwoordig dat interactie en transacties altijd en overal mogelijk zijn en bovendien veilig kunnen plaatsvinden.

Digitale krachten ontwikkelen zich razendsnel en verstoren complete bedrijfstakken, maar creëren tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden en kansen. Transformatie van de business door inzet van IT en technologie kan niet uit de ICT- organisatie alleen komen, maar moet door de hele organisatie gedragen worden. METRI helpt bedrijven de opzet en inrichting van IT zo aan te passen dat organisaties beter kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van hun klanten, werknemers en leveranciers.

Digitalisering brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Tijdig innoveren is belangrijker dan ooit. Een goede organisatiestructuur en governance zijn essentieel om een digitale transformatie succesvol te realiseren. Van doorslaggevend belang is ook de betrokkenheid van senior executives. Door digitalisering worden business cycles korter, sneller en meer geïntegreerd, loopt de bedrijfsreputatie meer risico en is er een toenemende vraag naar kennis en ervaring uit alle delen van de organisatie. Door governance van deze digitale transformatie worden digitale initiatieven optimaal afgestemd op de bedrijfsstructuur, cultuur en strategische prioriteiten.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met METRI voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777