Modernisering softwareontwikkeling met Low Code

Op dit moment hebben veel organisaties low-code omarmd om hun software gedreven toekomstplannen te realiseren. Low-code is de benaming van een nieuwe generatie programmeerhulpmiddelen. Tot op een hoog niveau wordt de abstractielaag van modellen gebruikt om het proces van softwareontwikkeling te versnellen. Werknemers met hooguit wat basis programmeerkennis kunnen een aanzienlijk deel van de applicatieontwikkeling voor hun rekening nemen. Dat klinkt bedrijven in de huidige IT-arbeidsmarkt als muziek in de oren. Daarnaast is de ontwikkeling, het testen en het live brengen van applicaties volledig gestroomlijnd door een platform aanpak.

Strategic Report

De renaissance van AI

De afgelopen jaren is met de komst van de Amazon Echo slimme speaker, de Google Home en de virtuele assistenten op smartphones een nieuwe generatie AI (Artificial Intelligence) breed in de markt opgekomen. Computers kunnen nu objecten en mensen herkennen in foto’s of video’s. Die patroonherkenning is ook toegepast in natuurlijke taal om computers taal zoals mensen die gebruiken te laten begrijpen en spreken. Software robots zijn verrassend goed in staat gebleken om menselijke taal te begrijpen en zelf te communiceren.

Strategic Report

Een business aanpak van security

Organisaties hebben onvoldoende zicht op de impact van cyberdreigingen. Bij security wordt nu vaak gedacht aan technische oplossingen als firewalls en het toepassen van twee vormen van authenticatie bij het inloggen. Terwijl deze maatregelen in de praktijk beperkt effectief zijn om ongeautoriseerde gebruikers buiten het bedrijfsnetwerk te houden.

Strategic Report

Zicht op de flexibele schil

De IT-arbeidsmarkt vertoont veel tekenen van oververhitting door het aantrekken van de economie. De tekorten op de IT-arbeidsmarkt zijn inmiddels groter dan voor de crisis tien jaar terug. De toegenomen vraag naar specifieke IT-kennis en ervaring heeft zijn gevolgen voor de inhuurtarieven van extern IT-personeel.

Strategic Report

Robotisering van de servicedesk

Praten tegen een apparaat of chatten met een virtuele assistent. De afgelopen jaren zijn we dit steeds gewoner gaan vinden. Recente ontwikkelingen in big data technologie, neurale netwerken en de rekenkracht van grafische chips hebben dit soort vormen van kunstmatige intelligentie praktisch toepasbaar gemaakt. Technologiereuzen als AWS, Facebook, Google en Microsoft speelden een essentiële rol bij de ontwikkeling en het uitbouwen van artificial intelligence en machine learning toepassingen. De doorontwikkeling van deze technologie heeft hen in staat gesteld om de databerg die zij over hun gebruikers verzamelen, effectiever in te zetten.

Strategic Report

Next generation WAN-connectiviteit

Nu de cloud als leveringsmodel is doorgebroken, is de vraag naar connectiviteit sterk van karakter veranderd. Businessonderwerpen als een grotere wendbaarheid in netwerkdiensten, optimale prestaties van applicaties en een betere aansluiting op clouddiensten zijn centraal komen te staan in Wide Area Network-dienstverlening. Innovatie krijgt vorm nu serviceproviders verschillende varianten van netwerkvirtualisatie inzetten om aan deze vraag te kunnen voldoen. Net als bij andere IT-infrastructuurvoorzieningen is gebeurd, springen klantorganisaties gretig in op deze nieuwe on demand vormen van netwerkdienstverlening.

Strategic Report

Renewal of end user management

The rise of the cloud workplace has greatly changed end user management in recent years.The subject is of interest because companies wish to shake off the shackles of their often outdated workplace. A smart look at the workplace ensures that organizations are ready for changes in the future.

Strategic Report Geen categorie

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777