Skip to content

De traditionele werkplek is dood, lang leve de traditionele werkplek!

Auteur(s): Other

De gebruikers en IT-ers die al wat langer meegaan kennen de term wel, de ’traditionele werkplek’. Dat was de individuele desktop computer die via het netwerk berichten kon uitwisselen, maar waar zelfstandig de programma’s op werdenold computer geïnstalleerd. De werkplekbeheerder leverde dan een Personal Computer (PC) aan die voorzien was van het bedrijfsimage. Bij een update van het antivirusprogramma of het operating system liep de werkplekbeheerder met een ceedeetje alle werkplekken langs en spoelde de boel weer in, zodat alle alles weer actueel was. De gebruikers beschikten (natuurlijk) over admin rechten en installeerden dan ook naar hartenlust. De ene gebruikte Corel draw, de andere p
refereerde Adobe Illustrator of Macromedia Freehand. Mooie tijden, maar het applicatielandschap was natuurlijk reuze groot, wat zorgde voor veel handmatig in te spoelen updates en veel werkplekbeheer activiteiten op locatie. Elke kantoorlocatie in den lande had zo wel ‘een mannetje’ die de IT regelde.

De IT-manager aan de macht

Omstreeks 2000 kwam zo citrix in zwang. Van decentraal en veel werkplekbeheer activiteiten gingen we naar thin cliënts en grote datacenters waarvandaan het applicatielandschap werd geleverd. Het ‘voor elck wat wils’ beleid werd verlaten, er moesten keuze worden gemaakt. Van 3000 applicaties terug naar 300, was zo ongeveer het streven. De IT manager had de macht, want lokaal software installeren op de thin client ging natuurlijk niet. Om de echte lastige gebruikers te omzeilen of complexe bedrijfsprocessen te ondersteunen werd de ‘fat-client’ geïntroduceerd waarop dan ‘stand-alone’ applicaties werden geïnstalleerd. Maar de centralistische benadering met een beperkt aantal uitzonderingen bleef. Die centralistische benadering leverde wierp zeker zijn vruchten af. IT kosten kwamen centraal in beeld, de arbeidskosten op het werkplekbeheer daalden drastisch, de wildgroei aan applicaties verdween en het aantal servicedesk calls daalde in een rap tempo. Daartegenover stond natuurlijk de ontwikkelingen op de centrale omgeving. De lokale serverruimte in elk kantoor werd verplaatst naar datacenters door gespecialiseerde leveranciers. Outsourcing kwam op en werd alras populair. Voor IT leverde de nieuwe technologie natuurlijk ook nieuwe uitdagingen op, de termen ‘frozen screens’ en ‘latency’ werden veel gebruikte termen. Genoeg te doen voor de hooggekwalificeerde IT- ers, maar het lager gekwalificeerde werkplekbeheer op locatie kon worden gesaneerd. De gebruikers waren minder tevreden, want de kantoorautomatisering liep altijd achter met hetgeen thuis beschikbaar was. Het introduceren van nieuwe functionaliteit vergde veel energie en overtuigingskracht, de doorlooptijd van wijzigingen kon maanden in beslag nemen.

De generatie Y slaat terug

Intussen schrijd de tijd verder en komt de smartphone massaal op. Eigenlijk kleine computers met veel rekenkracht door snelle ontwikkelingen op het gebied van processoren en geheugen. De generatie Y groeit op met IT en maakt weer zelf de keuze welke app zij prefereert, alleen gelimiteerd door platformkeuzes als Android en iOS. Voor de rest kan alles, niemand bemoeit zich ermee.

Tot slot is er meer en meer de behoefte om samen aan documenten te werken en altijd toegang the hebben tot bestanden. Omdat data-opslag in de cloud goedkoper wordt is er minder sprake aan lokale file-sharing.

Bovenstaande heeft ook gevolgen voor de werkplekomgeving. Het nieuwe werken vergroot vanuit het gebruikersperspectief enerzijds de noodzaak om anywhere, anyplace and anyhow toegang tot applicaties en functionaliteit te introduceren. Het ontsluiten van applicaties en gegevens moet altijd, overal en onwillekeurig van het device kunnen plaatsvinden. Anderzijds wil de generatie Y ook op de werkplekomgeving vrijheid van keuze voor toepassingen.

De oplossing daarvoor is ontsluiting van applicaties, gegevens en functionaliteiten via de webbrowser en met behulp van apps. Nu ligt er in toenemende mate druk op de introductie van de enterprise app store, zodat dezelfde functionaliteiten ook beschikbaar komen voor de werkplekomgeving, immers de behoefte is helder. Niet voor niets wordt 2014 als het jaar van de enterprise app store genoemd. De webbrowser staat het eenvoudig toe zelf gekozen apps in de browseromgeving te plaatsen, welke zo gegevens ontsluiten en off-line werken mogelijk maken.

De opkomst van de cloud en de ontwikkelingen in netwerkcapaciteit helpen

De introductie van cloud brengt vanuit een IT-perspectief veel veranderingen met zich mee, daarover is al veel geschreven. Voor de werkplek zijn vooral de opkomst van cloud storage en de introductie van O365 of Google Apps relevant, waarbij ook hier weer de mogelijkheid tot zowel online als offline werken belangrijk is om anywhere, anyplace and anyhow te werken.

Ook de toegenomen capaciteit in verbindingen en de (relatief) sterk gedaalde kosten van netwerkconnectiviteit, zie De prijstrend van WAN-dienstverlening  ondersteunen de beweging om weer te decentraliseren, immers de lagere kosten compenseren de behoefte aan meer lijncapaciteit.

De traditionele werkplek is weer helemaal terug!

Dit heeft ook gevolgen voor de werkplek, rekenkracht is nu weer, net als in de smartphone, lokaal benodigd. Het belang van werkplekconcepten als citrix, VDI welke gebruik maken van centrale rekenkracht zullen dan ook afnemen vanwege het gebrek aan keuzevrijheid en flexibiliteit op eindgebruikersniveau. De opkomst van webapps vereist weer snelle werkplekken, nu meestal laptops of tablets in de werkplekomgeving. De ’traditionele werkplek’, in de vorm van laptop of tablet, is daarmee helemaal terug en vervangt de thin client.

Devices

 

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777