Wijziging in Auteurswet

Vorige week is de Auteurswet gewijzigd. De wet bevat nu een regeling die de belangen van de makers van auteursrechtelijk beschermde werken (zoals software) beschermt ten opzichte van exploitanten. De nieuwe regeling is niet van toepassing op contracten die als hoofddoel hebben het ‘eigen gebruik’ van software, zoals bijvoorbeeld de situatie dat de software op maat gemaakt is voor een bepaalde toepassing binnen een bedrijf. De regeling is van belang voor software leveranciers die zelfstandige programmeurs inhuren en kan praktische gevolgen hebben voor de contracten met deze ZZP-ers.

Wat is er gewijzigd?

De regeling van de ‘exploitatieovereenkomst’ is in de Auteurswet geïntroduceerd. De maker krijgt nu, naast het recht op een vergoeding voor zijn werk, óók het recht om een aanvullende vergoeding te vorderen wanneer de eerder betaalde vergoeding niet in verhouding staat tot de opbrengsten van het werk. Daarnaast krijgt de maker de mogelijkheid een door hem verleende exclusieve licentie te ontbinden wanneer de exploitant het door hem vervaardigde werk niet in voldoende mate exploiteert. Een andere belangrijke wijziging is dat voor het verlenen van een exclusieve licentie nu vereist is dat deze bij onderhandse akte gebeurt. Eerder gold dit vereiste alleen voor de overdracht van het auteursrecht, maar nu is dit dus ook een wettelijke verplichting bij het verlenen van een exclusieve licentie. De wijzigingen zijn van dwingend recht. Een bedrijf dat een programmeur inhuurt en een exclusieve licentie krijgt voor het gebruik van door hem gemaakt software, kan dus niet het recht op de aanvullende vergoeding uitsluiten! Let wel, de regeling geldt niet voor programmeurs die in dienst zijn bij een bedrijf. Ook geldt de regeling niet voor programmeurs die in opdracht werk verrichten dat door de opdrachtgever als van haar afkomstig openbaar gemaakt wordt.

Gevolgen voor ICT-bedrijven

Hoe de gevolgen van de nieuwe regeling er in de praktijk voor de ICT-sector uit zullen zien, is nog onduidelijk. In onze branche werken natuurlijk veel ZZP-ers, en die werken al dan niet in teams aan de ontwikkeling van software. Het is daarom verstandig om opnieuw naar de contracten te kijken die u als ICT-bedrijf afsluit met zelfstandige programmeurs. Maak daarin op schrift heldere afspraken over of de auteursrechten worden overgedragen, of dat bijvoorbeeld een exclusieve licentie verleend wordt. U kunt daarin dan ook expliciet opnemen dat u de software onder de naam van uw bedrijf naar buiten brengt en dat de ingehuurde kracht daarmee akkoord gaat. Daarmee staat u sterker als een maker een aanvullende vergoeding voor zijn werk eist.

Strategic Sourcing day groots succes

Tijdens de Strategic Sourcing day op dinsdag 16 juni 2015 was METRI goed vertegenwoordigd. Gastspreker Carlo Schreurs van FrieslandCampina, die als keynote werd aangedragen door METRI, had een mooie, duidelijke presentatie over IT en de beeldvorming bij de business. METRI verzorgde zelf een sessie over Agile Sourcing, gepresenteerd door Paul Cornelisse en Bart de Ruijter.
Zie onderstaand de presentatie van Carlo Schreurs, gemaakt door ICT Media

Bekijk de presentatie van Carlo Schreurs

METRI over Europese aanbestedingen

Per 1 september 2014 versterkt METRI haar sourcing en benchmarking team met Mariska ten Broek, specialist in Europese aanbestedingen en selectie trajecten.

Mariska heeft 16 jaar ervaring met Europees aanbesteden en leveranciersselectietrajecten. Eerst vanuit het perspectief van de leverancier waar zij als proposal manager verantwoordelijk was voor de inschrijvingen van de leverancier. De laatste vijf jaar als adviseur, waarbij zij actief de begeleiding en uitvoering vormgaf aan tal van Europese aanbestedingen en selectie trajecten op IT gebied voor private bedrijven en overheidsorganisaties.

Bedrijven en overheidsinstellingen die Mariska de laatste jaren heeft begeleid bij hun leveranciersselectie- en aanbestedingstrajecten zijn onder andere: N.V. Westerscheldetunnel, ProRail, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, KPN, Nederlandse Zorgautoriteit, SaNS-EC, Dienst Justis, Wigo4it, De Regionale Belasting Groep en Reclassering Nederland.

Mariska en de andere adviseurs van METRI hebben jarenlange kennis van en ervaring met (Europees) Aanbesteden begeleiden overheidsinstellingen tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. METRI biedt daarbij onder meer ondersteuning:

 • bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten (selectieleidraad / bestek);
 • bij het vaststellen van selectie- en gunningcriteria;
 • inbreng van evaluatiemethodieken;
 • beantwoording van Nota’s van Inlichtingen;
 • begeleiden van de evaluatieprocedure;
 • samenstellen gemotiveerde gunningsbrieven;
 • bijhouden van het aanbestedingsdossier.

Tevens biedt METRI juridische (aanbestedings)kennis voor onder meer:

 • het samenstellen van de overeenkomst(en);
 • juridische inbreng en check op de aanbestedingsdocumenten;
 • beantwoording juridische vragen bij de Nota’s van Inlichtingen, contractering.

Wilt u meer weten wat METRI kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Mariska ten Broek of bel haar direct via 06-20364354.

Werkdag Consulting en METRI werken samen

Als dienstverlener op het gebied van IT-benchmarking en sourcingadvies, stellen de klanten van METRI steeds vaker aanvullende (detacheringvragen) vragen. Deze vragen passen niet 1 op 1 bij onze dienstverlening, maar zijn wel te typeren als kritieke succesfactoren voor de samenwerking tussen klant / IT-leverancier in sourcing relaties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een transitiemanager, een projectmanager of een servicemanager. Om onze klanten voortaan ook bij dit soort vragen beter van dienst te kunnen zijn, gaat METRI met Werkdag samenwerken. Ten slotte vraagt het werkend maken van een sourcing overeenkomst, naast de juiste besluitvorming op basis van een goede benchmark of sourcingadvies, ook om de inzet van goede mensen.

Wat is Werkdag?

Werkdag Consulting wil in de markt herkend worden als dé netwerkorganisatie die samenwerkende organisaties daadwerkelijk resultaten laat bereiken. Werkdag levert hiervoor advies –en interim management diensten. De zelfstandig professionals en gespecialiseerde (MKB) organisaties die hiervoor worden ingezet vormen tezamen Werkdag ’s co-workers netwerk. Meer informatie over werkdag is te vinden op de website.

Meer weten? Neem dan contact op met Richard de Jeu en/of Bart de Ruijter , telefonisch bereikbaar via 020-6551777.

Werkdag Consulting en METRI werken samen

Als dienstverlener op het gebied van IT-benchmarking en sourcingadvies, stellen de klanten van METRI steeds vaker aanvullende (detacheringvragen) vragen. Deze vragen passen niet 1 op 1 bij onze dienstverlening, maar zijn wel te typeren als kritieke succesfactoren voor de samenwerking tussen klant / IT-leverancier in sourcing relaties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een transitiemanager, een projectmanager of een servicemanager. Om onze klanten voortaan ook bij dit soort vragen beter van dienst te kunnen zijn, gaat METRI met Werkdag samenwerken. Ten slotte vraagt het werkend maken van een sourcing overeenkomst, naast de juiste besluitvorming op basis van een goede benchmark of sourcingadvies, ook om de inzet van goede mensen.

Wat is Werkdag?

Werkdag Consulting wil in de markt herkend worden als dé netwerkorganisatie die samenwerkende organisaties daadwerkelijk resultaten laat bereiken. Werkdag levert hiervoor advies –en interim management diensten. De zelfstandig professionals en gespecialiseerde (MKB) organisaties die hiervoor worden ingezet vormen tezamen Werkdag ’s co-workers netwerk. Meer informatie over werkdag is te vinden op de website.

Meer weten? Neem dan contact op met Richard de Jeu en/of Bart de Ruijter , telefonisch bereikbaar via 020-6551777.

En één voor Afrika

Wie aan Waka-Waka denkt, denkt natuurlijk aan Shakira: ‘This time for Africa!’ Maar deze keer is het ook voor Syrië, voor Afghanistan, voor Irak. Waka-Waka is in dit geval geen voetbalsong maar een innovatieve telefoonlader plus zaklamp op zonne-energie. METRI heeft er een aantal voor de collega’s gekocht en een aantal als relatiegeschenk aangeschaft en dit alles heeft een prachtig spin-off: door deze aankoop gaan er net zoveel solar-opladers naar Keniaanse schoolkinderen in de mensonterende slums.

Hoe ontstaan ideeën? Paul Cornelisse, director METRI Group, zit geregeld op de racefiets. Een van zijn sportieve vrienden is zakelijk gelinkt aan de producent van de Waka-Waka’s en stelde voor er een project van te maken. Was het geen goed idee om er een aantal aan te schaffen zodat ze voor een goed doel zouden gaan rijden, begin september in de Alpen? Het idee sprak aan en direct werden er 50 besteld voor het bedrijf en voor de relaties van METRI. Waka-Waka betekent in het Swahili overigens schitterend licht en is daarom zeer toepasselijk als naam van een solar LED lamp.

Even de achtergrond: de Waka-Waka is niets minder dan een duurzame en veilige oplossing voor een grootschalig milieu- en gezondheidsprobleem. Een miljard mensen zit een groot deel van de dag zonder stroom, nog eens anderhalve miljard is niet eens aangesloten op een elektriciteitsnetwerk. Zij redden zich in de meeste gevallen met petroleum lampen. De rook die vrouwen en kinderen hiervan dagelijks inademen staat gelijk aan het roken van twee pakjes sigaretten per dag. De Waka-Waka heeft nog iets moois: het is gekoppeld aan een scholingsprogramma en helpt op die manier ook bij de ontwikkeling van kinderen. Door middel van de Waka-Waka kunnen deze kinderen ook ’s avonds blijven lezen en leren.

Het apparaat kan zestien uur leeslicht leveren, acht uur een woonkamer verlichten of tachtig uur lang nachtverlichting verzorgen. En, zoals gezegd, als je er één koopt gaat er ook één naar een ontwikkelingsland of een land waar een humanitaire ramp zich aan het voltrekken is. In ons geval is het goede het S.U.N. for Malindi-project in Kenia.

Paul fietst in september van Bussum naar Geneve en zijn Waka-Waka gaat mee. Einde van de dag is zijn telefoon weer opgeladen én heeft Paul de beschikking over een nachtlamp. En nu horen we u denken: METRI, die doen toch IT-sourcing en benchmarking? Ja, klopt. Dat doen we óók.

Marktupdate

Dromen van drones?

Op diverse fora heeft Amazon publicitair gestunt met het lanceren van drones als de pakketbezorgers van de toekomst.

Donres

 

 

 

De oplossing is zeer reëel. De drone als pakketbezorger aan huis is wat mij betreft meer dan irreëel.

1)      De grootste beperking is de drukte in het luchtruim en neerstortingsgevaar. In 2010 brachten de postbedrijven in Nederland 160 miljoen pakketjes rond. 160 miljoen vliegbewegingen van Drones, ziet u het boven uw hoofd gebeuren?

2)      Een continue zoom vormt een groot bezwaar. We hebben al moeite met windmolens, laat staan met deze hoeveelheden zoemende vliegtuigen?

3)      Last but not least, de privacy-vraag: staan we toe dat drones ons leven 24/7 monitoren? In Wassenaar was men al in rep en roer door één drone van het geldblad Quote!

De kans is wel aanzienlijk dat logistieke organisaties gebruik gaan maken van drones als concept voor express-vervoer tussen logistieke hubs of misschien zelfs wel binnen een logistieke hub. Dit kunnen eigen logistieke hubs zijn maar ook van klanten die met logistieke uitdagingen te maken hebben. Het concept is in elk geval een mooie toevoeging op de huidige robotoplossingen die Amazon in zijn distributiecentra heeft.

De kern

Duidelijk is dat tech-bedrijven in een gapend gat springen dat de ‘oude economie’ te lang genegeerd hebben.

Mag ik dat aan de hand van een paar voorbeelden illustreren?

 • Ryan Calo, professor rechten in Washington en gespecialiseerd in robots en drones, reageerde op de drone-aankondiging van Amazon met de woorden: “I would be shocked if a company like UPS wasn’t considering this”. UPS is blijkbaar niet in staat geweest om op dit vlak de aandacht (eerder) naar zich toe te trekken.
 • Google lanceerde in september 2013 Google Shopping Express. Een IT bedrijf dat met zijn oplossingen de retailmarkt op zijn kop gaat zetten.
 • Een groeibrilliant waar ik zelf gebruik van maak is HelloFresh. De dienst, die in 2013 ook hier is gestart, biedt dekking voor het bezorgen van maaltijden aan huis door heel Nederland. Dankzij de platformen die Tech-bedrijven bieden, kunnen startups zoals HelloFresh met weinig kapitaal een geweldig concept lanceren. Dit zet het traditionele retailmodel volledig op zijn kop. Namelijk: het was ‘de klant selecteert’ en het wordt ‘selecteer voor de klant’.

PostVolume

 • Het postvolume is gigantisch op zijn kop gezet door tech-bedrijven (zie hierboven). De oude postbedrijven continueren de krimp in postvolumes. De nieuwe dienstverlening is geen onderdeel van deze bedrijven. E-mail, chat en andere digitale diensten hebben de post zoals bekend links en rechts ingehaald. Gelukkig voor deze bedrijven is de pakketbezorging toegenomen.

Het zijn maar een paar willekeurige voorbeelden die aantonen dat tech-bedrijven diensten, zoals de drone-pakketbezorger, als eerste lanceren en traditionele bedrijfsmodellen volledig passeren.

Conclusie: er is een tweeledige trend:

1)      Grote tech-bedrijven die het geld en de techniek hebben zetten de traditionele markten keihard op z’n kop.

2)      Diezelfde tech-bedrijven zijn de katalysator voor compleet nieuwe concepten, zoals HelloFresh, die in het verleden niet van de grond kwamen door kapitaalgebrek.

Het vervangen van een postbezorger door drones zie ik er echter nog niet van komen.

Volg mijn volgende update over Amazon na de feestdagen.

Reinier van Petegem, Senior Consultant METRI
Follow METRI on Twitter @CornelissePaul