IDC Metri lanceert het ICT-Gemeentehuis

PostNL All cloud IDC Metri

Speciaal voor gemeentes in Nederland hebben we een ICT-Gemeentehuis ontwikkeld. Dit ICT-Gemeentehuis geeft inzicht in de financiële consequenties van de gang naar de cloud voor gemeentes.

Wij willen gemeenten graag helpen met het verkrijgen van betere inzichten die een gang naar de cloud met zich meebrengt.

In het ICT-Gemeentehuis wordt een schematische weergave gegeven van alle ICT-processen, alsmede de processen waarbij een gang naar de cloud toegevoegde waarde heeft.

Uw gemeente staat voor belangrijke beslissingen, maar wel op basis van het juiste inzicht en transparantie, waarbij u de regie functie heeft.

Objectief inzicht in uw echte ICT kosten en concrete aanbevelingen als stuurmiddel voor cloudtransitie

 • Financiële en organisatorische consequenties voor overgang naar cloud
 • Helder inzicht in huidige- (incl verborgen kosten) en toekomstige kosten inclusief bestedingsruimte
 • Inkoopvoordelen door goede vergelijking met huidige situatie (en correctheid aanbiedingen)
 • Efficiënt omgaan met resources, verlagen van Co2 voetafdruk(groene energie)
 • Starten aanbesteding met de juiste informatie(voor juiste kaders en uitkomsten)
 • Privacy & security ondergebracht bij specialisten inclusief (financiële) en organisatorische gevolgen hiervan
 • Opvang vergrijzing/personeel in- en uitstroom
 • Afname percentage overhead en externen, waardoor kosten per inwoner omlaag
 • Efficiency nodig door beperkte budgetten bij gemeenten, mede door extra taken
 • Beperking inhuur extern personeel
 • Focus op de echte taken
 • Minder huisvesting

Het IDC-Metri “ICT-Gemeentehuis”, alle ICT processen in kaart

idc gemeentehuis

Het IDC-Metri “ICT-Gemeentehuis”, met alle services/processen die geraakt worden door een cloudbeweging

idc gemeentehuis

Het “ICT-Gemeentehuis” begint, waar uw grootboek stopt.

Het kostenmodel van IDC gaat enkele niveaus dieper dan de zichtbare elementen op deze afbeeldingen. De diepgang van Component Based Measurement garandeert dat alle kosten juist worden toegekend en geen kosten worden overgeslagen.

Voorbeeld Dashboard

dashboard gemeentehuis

Informatieaanvraag IDC-Metri ICT-Gemeentehuis

Metri adviseert pensioeninstelling over kosten van IT-programma

Na vele jaren onderhandelen ligt er dan eindelijk een nieuw pensioenakkoord. Voor de pensioensector is dat echter pas het begin: de invoering van het nieuwe stelsel zal de komende jaren een megaklus zijn voor de verschillende branchepartijen. Zo ook voor TKP Pensioen. Metri hielp de pensioenuitvoerder met het verkrijgen van inzicht in de omvang van de benodigde ICT-aanpassingen.

Het in 1988 opgerichte TKP verzorgt de pensioenuitvoering voor 23 fondsen en ruim 3,7 miljoen Nederlanders. Daarmee is TKP één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland.

Om het ICT-landschap van TKP voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel wordt gewerkt aan een groot overkoepelend programma. Voordat dit van start gaat heeft het management objectief en onderbouwd inzicht nodig in de te verwachten kosten en doorlooptijd van de ICT-aanpassingen, om de stakeholders te kunnen informeren.

Dit overzicht wordt verkregen via software cost estimation, oftewel het vaststellen van de omvang van dat wat gerealiseerd moet worden en het bepalen van een realistische productiviteit waarmee men dit kan realiseren. De omvang wordt vastgesteld in zogeheten functiepunten, de enige internationale standaard voor het kwantificeren van functionele omvang.

TKP heeft zelf een indicatieve functiepuntanalyse opgesteld op basis van de logische entiteiten in het domeinmodel dat aan de basis ligt voor de realisatie. Vanwege de omvang, de complexiteit en het belang van de operatie, wilde TKP deze analyse laten toetsten door een gespecialiseerde externe partij. De pensioenuitvoerder schakelde Metri in, een IT-adviesbureau gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van IT intelligence, benchmarking en sourcing.

Metri werd gevraagd om (1) een ‘expert opinion’-validatie te geven op de high-level schattingen van TKP, (2) een extern bruikbare, onderbouwde en betrouwbare prognose op te stellen ten aanzien van doorlooptijd en kosten op dit programma en (3) een intern advies te geven om vanuit metrieken de voorspelbaarheid, bestuurbaarheid en de effectiviteit van agile teams te borgen.

De begroting die Metri heeft opgeleverd betreft (onder meer) een validatie van de indicatieve FPA, een productiviteitsanalyse, de toegepaste begrotingsparameters, de minimale, te verwachten en maximale begroting voor wat betreft uren, kosten en doorlooptijd, de benodigde uren gespecificeerd per functie/rol, antwoord op verschillende scenario’s, en advies ten aanzien van de metrics die kunnen worden ingezet om de voortgang van het project objectief te monitoren en de mogelijkheden om vroegtijdig bij te sturen.

“Metri heeft deze opdracht in een zeer korte doorlooptijd uitgevoerd”, laat het bureau weten. “De opgeleverde begroting verschaft TKP het benodigde inzicht in de minimum, de meest waarschijnlijke en de maximum te verwachten kosten en doorlooptijd. Hiernaast heeft Metri het effect van bepaalde scenario’s aangegeven en een monitorinstrument geadviseerd waarmee TKP het programma kan besturen om het resultaat binnen de gestelde bandbreedtes te houden en eventueel vroegtijdig bij te sturen als dit nodig is.”

Bron: Consultancy.nl

Certified CATS CM Consultancy Partner

Partnership Metri - CATS

Metri is het eerste CATS CM® gecertificeerde Nederlandse consultancybureau

Metri mag zich sinds kort gecertificeerd partner noemen van de CATS CM® methode nadat de betrokken professionals van het adviesbureau hun examen met succes wisten te doorlopen. Met de behaalde certificering voldoet Metri aan de kwaliteitseisen die CATS CM® stelt aan onafhankelijke consultancy partners.

CATS CM® is methode nummer 1 op contractmanagementmethodologie wereldwijd sinds 2005. Al meer dan 500 organisaties en duizenden professionals hebben gewerkt of werken volgens deze standaard.

Certified CATS CM Consultancy Partner

CATS CM® besloot in 2020 het Certified Consultancy Program te ontwikkelen dat focust op het borgen van kennis en vaardigheden ten aanzien van contractmanagement. Sinds april 2021 is Metri de eerste Nederlandse partner die voldoet aan de kwaliteitseisen die CATS CM® stelt aan onafhankelijke partners. Het programma bestaat uit verschillende trainingsmodules die worden afgesloten met een online examen. Strategic Wizard Arjen van Berkum, CATS CM®, geeft aan “Metri is een unieke niche speler die in het domein van IT, waarin CATS CM® van oudsher sterk aanwezig is, een prachtige rol in het Nederlandse landschap vervult”.

“De ontwikkeling dat adviseurs op basis van standaarden hun klanten ondersteunen om het maximale te halen uit de samenwerking, is een ontwikkeling die niet te stoppen is.”.

Linda Tonkes, algemeen directeur van CM Partners.
Metri adviseurs geslaagd

Diverse adviseurs van Metri hebben het examen dat bij deze certificering hoort succesvol afgelegd. Dankzij Corona werden deze certificaten online uitgereikt. Metri directeur Sergej Berendsen laat weten trots te zijn op de behaalde certificering en stelt:

“De CATS CM® methode past perfect in onze visie omtrent het meetbaar en daarmee bestuurbaar maken van IT, dit is een logische stap om onze klanten nog beter te helpen om de maximale waarde uit hun IT-contracten te halen.”

Sergej Berendsen, algemeen directeur van Metri.

Met deze certificering is Metri verder in staat om organisaties de mogelijkheid te bieden om hun contractmanagement te professionaliseren, te standaardiseren en gelijktijdig schaalbaarheid en flexibiliteit te behouden. Het belangrijkste uitgangspunt is daarbij de methode voor contractmanagement: CATS CM®.

Noodzaak Contractmanagement

Dat IT-contracten veelal niet worden gemanaged blijkt uit diverse opdrachten die Metri jaarlijks uitvoert in haar selectie en/of (her)contractering -trajecten. Aukje van Eck, Senior consultant bij Metri: “IT-contracten worden vaak gezien als juridische inkoopdocumenten waar niet actief op wordt gemanaged. Sterker nog, vaak verdwijnt het IT-contract na ondertekening in de bureaulade om er pas weer uit te halen bij een geschil met de leverancier.” Door goed te managen op de gecontracteerde dienstverlening, (financiële) afspraken en acties (zowel voor leverancier als voor de afnemende organisatie) is het mogelijk het contract maximaal uit te nutten, in te zetten en risico’s te vermijden.

Over Metri

Metri, opgericht in 2003, is een onafhankelijk IT-benchmark-, sourcing-, cost engineering– & performance measurement– bureau, dat op feiten gebaseerd advies creëert welke innovatie ondersteunt en bedrijfswaardecreatie stimuleert.

Benchmarking & feiten zitten in ons DNA. Klanten waarderen ons voor onze expertise en ondersteuning bij sourcing, governance en innovatiebeslissingen door middel van scenarioplanning en business case analyse.

Onze op feiten gebaseerde bottom-up benadering stelt onze klanten in staat hun IT-doelstellingen te realiseren.

Over CM Partners & CATS CM®

CM Partners is de expert op het gebied van contractmanagement en ontwikkelaar van de methode CATS CM®. Al meer dan 15 jaar houdt zij zich bezig met het optimaliseren en aanbieden van open standaarden aan zowel de Nederlandse als de internationale markt. Met meer dan 500 organisaties en vele duizenden getrainde contractmanagers is deze methode de wereldstandaard op dit domein.

Wil je meer weten?

Heeft u vragen over de samenwerking, of ben je benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van contractmanagement? Neem dan contract op met ons op.

Metri Group
T.a.v. Sergej Berendsen
online@metrigroup.com
020-6551777
www.metrigroup.com  
CATS CM®
T.a.v. Arjen van Berkum
info@cmpartners.nl
06-52326963
www.cats-cm.com  

Accelerate software value creation by hyperautomated requirements analysis.

Metri - Scopemaster

Benchmarking and consultancy organization Metri and ScopeMaster® technologies have entered into a exclusive collaboration for the Dutch market. Companies that are seeking to reduce risk on large projects, and cheaper, better, faster software development, can now benefit from the combined experience and wisdom of Metri and the hyperautomation of requirements analysis and measurement from ScopeMaster. According to Colin Hammond, CEO of ScopeMaster: 

“We are delighted to have signed this agreement with Metri. Metri has a philosophy we share about driving transparency and measurement in IT work.

Metri also has an excellent background as software measurement experts. We look forward to working together to improve Metri’s capability and bring more transparency to IT work, especially for organizations in the Netherlands that want to use the power of ScopeMaster® to determine software size and quality of requirements at an early stage of the development cycle.”

Colin Hammond

Recent research by Accenture shows that 35% of production disruptions originate from incomplete or unclear requirements. Finding and repairing defects in the User Stories as early as possible therefore saves a lot of money and effort. ScopeMaster is a SaaS solution that measures the quality of User Stories fully automatically. ScopeMaster is the winner of the Computing DevOps Excellence 2020 award.

Scientific research has shown that this significantly improves the predictability of agile teams compared to the usual Story Points. Metri also uses the measured size in its Cost Estimation and Agile Team Performance studies.

According to Harold van Heeringen, Principal Consultant IT Intelligence services at Metri, the partnership offers Metri the opportunity to deliver even more value.

“In addition to the automated measurement of team performance, we also help the teams to improve in a targeted manner. In this way we help our customers to maximize the delivered business value for the spent budget and we also ensure a predictable and the lowest possible Total Cost of Ownership of the applications ”.

Harold van Heeringen

Metri versterkt zijn team met twee Client Directors

Introduction Metri

Metri versterkt per 1 januari 2021 zijn team met Martijn Groenewegen in de rol van Client Director. Vanuit deze rol zal hij voor geselecteerde klanten, als sparringpartner helpen de strategische bestuurbaarheid van de IT-functie te vergroten. Daarnaast zal Martijn zich inzetten voor een betekenisvolle benadering van relevante vraagstukken op onder meer het domein van digitale transformatie, uitbesteding en IT-leiderschap.

Hij kan hierbij bogen op jarenlange ervaring als CIO en IT-directeur in de financiële dienstverlening, semi-overheid en industrie.

Ik ben bijzonder blij en trots dat ik met Metri deze volgende stap kan zetten in onze intensieve samenwerking, die teruggaat tot 2012, met als rode draad een krachtige positionering van IT in de Nederlandse boardrooms. 

Martijn Groenewegen (e-mail op aanvraag)

Naast Martijn Groenewegen voegt Metri ook Kees Slegt toe aan zijn team. Ook Kees zal de rol van Client Director op zich nemen. Hij zal zich daarbij richten op twee zaken: voor geselecteerde klanten zal hij zo veel mogelijk toegevoegde waarde genereren met onze dienstverlening. Daarnaast zal hij ervoor gaan zorgen dat de transities en transformaties die Metri begeleidt, worden ondersteund door de juiste professionals.

Kees heeft jarenlange ervaring als CIO, IT-directeur en partner in de financiële dienstverlening, bij een internationaal toonaangevende serviceprovider en bij een gerenommeerd werving- en selectiebureau.

Ik kijk met ontzettend veel plezier uit naar de samenwerking met het volledige Metri team om samen onze klanten en opdrachtgevers optimaal te bedienen. Dat doen we vanuit het Benchmark, Sourcing en IT Intelligence portfolio van Metri en het invullen van de benodigde functies en rollen.

Met andere woorden: het leveren van de perfecte maatwerkoplossing, gecombineerd met de juiste professionals die het gaan waarmaken. Voor mij is het mooi dat al mijn ervaringen hierin samenkomen.

Kees Slegt (e-mail op aanvraag)

Software Estimation Challenge

Metri

Afgelopen donderdag, 29 oktober j.l. heeft Metri meegedaan aan de eerste Software Estimation Challenge. De challenge is een nieuw onderdeel van de International Workshop on Software Estimation (IWSM). Deze conferentie beleefde alweer de 30e editie, maar werd dit jaar voor het eerst volledig virtueel gehouden. IWSM  is gewijd aan het promoten van onderzoek en ervaring naar goede software cost estimation praktijken. Vorig jaar werd de conferentie in Haarlem gehouden door de Nesma. Dit jaar was de organisatie in handen van de Mexicaanse AMMS.

Om mee te doen aan deze challenge heeft Metri een team samengesteld van gecertificeerde experts op het gebied van Cost Estimation.

De opdracht bestond uit het begroten van een applicatie voor het managen van filmcollecties op basis van een beknopt aantal User Requirements. Vervolgens moest de impact van een aantal Non-functional Requirements inzichtelijk worden gemaakt. Uiteindelijk moest ook een urenbegroting worden gepresenteerd om de applicatie als Java webapplicatie te realiseren en implementeren. De methoden en uitkomsten van de opdracht zijn tijdens een interactieve sessie door de deelnemende teams gepresenteerd onder de aanwezigheid van een professioneel panel aan experts. Het was aan Frank Vogelezang de eer om Metri te vertegenwoordigen tijdens de sessie.

Het Metri team heeft alle onderdelen het meest uitgebreid uitgewerkt door voor elk van de deelopdrachten meerdere technieken naast elkaar te gebruiken. Voor Metri een vanzelfsprekende aanpak om de onzekerheden in beeld te brengen, voor de andere teams bleek die aanpak een eye-opener. Tijdens het komende Nesma congres rondom het begroten van softwareprojecten op 25 november zal collega Diederik Wortmann meer vertellen over de ins en outs van deze challenge.

Metri gaat partnership aan met begrotingsguru Galorath

Metri Galorath

IT adviesbureau Metri is een exclusieve partnership aangegaan met de wereldwijd toonaangevende leverancier van begrotingssoftware Galorath. Metri, van oudsher bekend om haar onafhankelijke IT benchmarking en IT sourcing dienstverlening, is in snel tempo haar IT Intelligence dienstverlening aan het uitbreiden. Volgens Harold van Heeringen is het partnership met Galorath het ontbrekende puzzelstukje waarmee de dienstverlening binnen de Estimation Suite nu compleet is.

Dankzij deze samenwerking worden de IT projectbegrotingen feitelijk gemaakt met minder onzekerheden. Veel klanten kijken terug op succesvolle programma’s dankzij onze langjarige samenwerking. Ik ben trots dat we deze diensten exclusief aan IT Nederland blijven bieden.
– Sergej Berendsen, Algemeen directeur Metri

Veel organisaties beseffen het niet, maar het nauwkeurig begroten van software realisatieprojecten is extreem belangrijk, zeker ook in de agile wereld, en verhoogt het succespercentage van projecten enorm. Hierbij gaat het om vragen als ‘Hoeveel functionaliteit is er klaar per team op bijvoorbeeld 31 december?’ of ‘Hoeveel mensen moet ik in de teams zetten om de doelen te bereiken en wat kost dat?’ Gecertificeerde Metri consultants kwantificeren de requirements en geven onderbouwd antwoord op dit soort vragen, uiteraard met gebruik van de Galorath tooling en de Metri database met de data van tienduizenden projecten, releases en sprints.

De Metri IT Intelligence dienstverlening bestaat nu uit 4 suites met onderliggende diensten:

Metri helpt haar klanten met de meeste waarde uit hun IT te halen, altijd fact-based en gebaseerd op internationale standaarden, data en best practices.

Maatregelen COVID-19

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Metri hecht grote waarde aan welzijn en gezondheid. Metri houdt zich aan de richtlijnen gesteld door de Rijksoverheid.

Dit betekent dat Metri medewerkers bij voorkeur thuis werken en via digitale middelen communiceren en samenwerken met onze klanten en onze collega’s.

Metri kan deze middelen ter beschikking stellen voor de adequate uitvoering van opdracht:
Documenten kunnen digitaal ter beschikking worden gesteld via, door Metri, beveiligde middelen; Toegang tot benodigde omgevingen wordt, waar mogelijk, remote geregeld; Overleggen vinden zoveel mogelijk via Microsoft Teams (of andere digitale middelen) plaats.

Voor verdere informatie hoe Metri omgaat met het virus verzoeken wij u contact op te nemen met Metri.

Digitalisering in de boardroom

Metri
Bron: commissarissen.nl

Digitalisering blijft een hot topic topic in de boardroom. Tijdens deze Governance TV vertellen Alies ter Kuile (Fashion Cloud / Greenpeace) en Metri-topman Sergej Berendsen over de kansen en risico’s van de digitale transformatie.

Slechts een kwart van de commissarissen in Nederland denkt dat hun kennis over digitalisering en de digitale transformatie afdoende is. Maar nog pijnlijker is dat slechts één procent van de directeuren denkt dat hun toezichthouders ook werkelijk capabel genoeg zijn om over de digitale transformatie te oordelen. Hoe denken Alies ter Kuile (Greenpeace) en Sergej Berendsen (Metri) hierover?

Leidinggeven aan digitalisering: een gevaarlijke cocktail van angst en desinteresse

Digitale technologie is voorhanden en vrijwel de hele wereld zit op data-goudmijnen. Je zou zeggen dat de digitale kansen voor het oprapen liggen. Kijk je naar Amazon dan lijkt digitalisering een kwestie van kansen zien en benutten. De top van het Nederlandse bedrijfsleven vertoont een groot gebrek aan visie en daadkracht, hetgeen exponentiële organisaties juist zover gebracht heeft.

De top van het Nederlandse bedrijfsleven heeft een belabberd beeld van de impact van de digitale transformatie op de organisatie, vindt Bart de Ruijter, directeur van Metri.

‘Op een gegeven moment moet je toch denken: hier moet ik iets mee in mijn organisatie.’

Slechts een derde van de besturen, directies, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht pakt digitaliseringsvraagstukken op een praktische manier aan. Bart de Ruijter, directeur bij IT-consultant Metri Group, ‘Heftig, maar ik schrik er niet van. Deze boardleden hebben een smartphone en kunnen een WhatsAppgesprek met hun kleinkinderen voeren, maar daarbij houdt het vaak op. Het is nu eenmaal een fact of life. Het is een evolving process, een golf die eroverheen dendert. Digitalisering an sich is een revolutie. Digitalisering in de boardroom is evolutie. De mensen die niet mee kunnen of willen, worden uitgefaseerd. Dat is onafwendbaar.’

De Nederlandse boardroom heeft naar eigen zeggen digitalisering hoog op de agenda staan, maar volgens De Ruijter hobbelen de directeuren, commissarissen en toezichthouders met angstzweet op hun rug achter de digitaliseringstrein aan. ‘Er wordt veel angst ingeboezemd tijdens bijvoorbeeld congressen. “Als je niet uitkijkt, mis je de boot.” Ik denk dat dat in een perspectief geplaatst moet worden. Angst is een slechte raadgever. De digital awareness is er namelijk absoluut, maar wat moeten ze ermee? Die kennis is redelijk beperkt. Er zijn nog maar weinig frontrunners. Organisaties schuiven ‘die ene persoon’ naar voren. Dat is de man die de digitalisering doet. Dat is niet de methode om digitalisering aan te jagen. Om digitalisering breed gedragen te krijgen in de organisatie, moet je iemand in de board hebben die IT-affiniteit heeft. Iemand die de vraag stelt: hoe kunnen wij digitalisering binnen onze organisatie toepassen? Ik kan me niet voorstellen dat er bedrijven zijn die hier niet over nadenken.’

‘Geen interesse in digitalisering’

Digitalisering blijft in de praktijk vaak een ‘dingetje’ van de IT-afdeling en dringt dus niet door als strategisch agendapunt. Ongetwijfeld is het niet zo bedoeld, maar dit komt feitelijk neer op desinteresse. De Ruijter: ‘Voor heel veel bestuurders is het heel moeilijk om, naast het besturen van het bedrijf, ook nog eens vast te stellen welke impact digitale technologie op het eigen bedrijfsmodel kan hebben in positieve en negatieve zin. Zij hebben absoluut inspiratie van buitenaf nodig, om dat omdenken uiteindelijk te faciliteren. Als dat goed gaat, ontstaan krachtige initiatieven. Kadaster is heel lang een statische organisatie geweest, maar blijft relevant door allerlei nieuwe diensten op basis van hun data-goudmijnen.’ De directeur verwijt de top van het bedrijfsleven een gebrek aan interesse in digitalisering. ‘Als je goed om je heen kijkt en kijkt wat er in de wereld gebeurt, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen. Als je bijvoorbeeld een vlucht boekt, wordt er een berg informatie van jou vastgelegd én gepresenteerd. Op een gegeven moment moet je toch denken: hier moet ik iets mee in mijn organisatie.’

Volgens De Ruijter wordt omdenken pure noodzaak voor heel veel bedrijven.

‘Hoe blijven wij met onze kennis relevant in de digitale wereld?

Ik zeg niet dat het oude allemaal weggaat. Neem bijvoorbeeld Schiphol. Een landingsbaan moet ook aangelegd worden, maar wat stop je er voor sensoren in? Hoe zou je de bezetting van die baan kunnen intensiveren? Hoe kun je predictive maintenance van die landingsbaan faciliteren? Door dat onderhoud voortdurend en gericht op te pakken gestuurd door feedback uit deze sensoren, kun je voorkomen dat je over zeg twee jaar zo’n landingsbaan weer in zijn geheel opnieuw moet aanleggen. Dat is een kwestie van nieuw denken, een kwestie van omdenken.’

Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos… Inspiratie hoeft niet per se uit de koker van de voorspelbare namen te komen. Iedere werknemer is in principe een waardevolle inspiratiebron. De Ruijter: ‘Wie inspireert wie? Mensen op de werkvloer kunnen heel vooruitstrevende dingen bedenken, maar bestuurders moeten op hun beurt uit hun ivoren toren komen en zich lerend en dus kwetsbaar opstellen. Een deel van de boardroom boezemt dit angst in.

Digitalisering is een kwestie van bottom-up én topdown. Innovatie moet aangejaagd worden. Het is mogelijkheden verbinden met de business. Het is mogelijkheden zien, aangedragen krijgen en mogelijkheden bedenken. Als iemand jou precies voorschrijft wat er moet gebeuren, komen innovaties zeker niet tot stand. Zien en aangedragen krijgen is voldoende voor onderhoud van de bestaande bedrijfsvoering. Bij digitalisering draait het uiteindelijk om een stap verder: het bedenken van nieuwe businessmodellen. Een exponentiële organisatie als Amazon is ooit gestart met online boekenverkoop en heeft zichzelf gaandeweg groot gemaakt door een magazijn te worden met veel meer producten. Nu grijpen ze keihard de markt en bepalen wie er kunnen toetreden tot die markt. Je moet tussen de nullen en enen door kunnen kijken en vaststellen wat dit voorbeeld voor jouw organisatie kan betekenen.’

Ego overboord

Faciliterend leiderschap is volgens de Metri-directeur doorslaggevend in digitaliseringsvraagstukken, maar daarvoor moet de boardroom wel lef tonen. De Ruijter:

‘Niet heel veel bedrijven hebben het geld én de moed om tegen jonge mensen te zeggen: doe maar lekker. Als het misgaat, maakt het niet uit.

Dergelijke moed heeft met cultuur te maken. Faciliteer je of reken je mensen af als het tegenzit? Dat heeft met de keuze tussen traditioneel of faciliterend leiderschap te maken. De beste leiders creëren verandering. Hij of zij hoeft de credits helemaal niet te hebben. Goed leiderschap is namelijk niet als jij zelf, als directeur of commissaris, succesvol bent. Welnee, jij moet de organisatie klaarstomen voor succes. Dát is leiderschap. Sterker nog, de organisatie moet succesvoller zijn dan jijzelf. Dan maak je jezelf onzichtbaar. When the shit hits the fan, mag jij komen. Je bent pas succesvol als jij onzichtbaar bent en het bedrijf bloeit. Dan is het ego weg.’

METRI propositie geeft kader aan passende applicatiestrategie

METRI Applicatie Portfolio Strategizer

bron: 07 november 2019 Consultancy.nl

Organisaties hebben vandaag de dag tal van applicaties draaien in hun kern IT-landschap. En ondanks het belang van deze applicaties voor het aanjagen van digitale transformatie, hebben veel organisaties nog altijd onvoldoende inzicht in de gezondheid of risico’s van hun applicaties. Aanleiding voor METRI om de Applicatie Portfolio Strategizer in het leven te roepen.

Geen integraal beeld

Om de kwaliteit van applicaties te monitoren, maken ontwikkelaars meestal gebruik van developertools zoals Sonarqube. Door het gebruik van dergelijke tools kunnen ontwikkelaars de kwaliteit van een stukje code checken. Volgens Harold van Heeringen van IT-adviesbureau METRI, geeft dit een onvolledig beeld van de daadwerkelijke situatie. “Dergelijke tools geven geen integraal beeld van de totale applicatie en al helemaal niet van het portfolio aan applicaties.”

Wat hier ook meespeelt, is dat veel van de problemen – volgens Van Heeringen tot wel 80% – in de connecties tussen modules liggen en andere in componenten zitten. Hij licht toe: “Deze issues zorgen niet alleen voor verreweg de meeste incidenten, ze zijn ook nog eens lastig op te lossen.” Kortom, serieuze aandacht voor een applicatie-audit, en ook ‘technical debt management’ (om er voor te zorgen dat nieuwe functionaliteiten releases niet ten koste gaan van kwaliteit) zijn essentieel.

Door gebruik te maken van de technologie van CAST Highlight, is METRI in staat om in zeer korte tijd de gezondheid van applicaties en complete portfolio’s in kaart te brengen, vertelt Van Heeringen. Deze oplossing scant de code van de applicaties voor mogelijke bottlenecks en deze resultaten worden aangevuld met een korte online vragenlijst, die onder applicatiebeheerders wordt gehouden. Door hen vragen te stellen over het belang voor de business, de kans op verzuim en de onderhoudsstrategie, kunnen belangrijke inzichten worden opgedaan, vooral wanneer deze tot op portfolioniveau worden opgerold.

Van Heeringen legt uit: “Op basis van deze twee stukken input berekent CAST Highlight de kwaliteit en business impact van elke applicatie op een gestandaardiseerde manier. Dit geldt dan weer als input voor een portfoliostrategie voor de applicatieomgeving.” Voor applicaties die ‘mission-critical’ zijn, worden de grootste risico’s in kaart gebracht en per applicatie wordt bepaald wat de meest effectieve aanpak is om het gewenste resultaat te bereiken.

Gekoppeld aan IT-strategie

Tot slot worden de resultaten van het onderzoek gekoppeld aan de IT-strategie. De verkregen resultaten vormen de basis voor een objectieve en onderbouwde prioritering voor de doorontwikkeling van het onderzochte applicatielandschap.

Van Heeringen besluit: “Klanten managen het portfolio vaak alsof alle applicaties gelijk zijn en/of gelijkwaardige problemen hebben. Daarnaast wordt er niet goed op waarde geschat wat het bedrijfsbelang van een specifieke applicatie is. Hierdoor is het lastig om de juiste prioriteiten te stellen. Met de Applicatie Portfolio Strategizer aanpak kan per applicatie een passende strategie worden vastgesteld.”

Nieuw instrument meet afzonderlijke applicaties door

Applicatie portfolio

Bron: Computable

METRI, advieskantoor voor benchmarking, sourcing en IT intelligence uit Schiphol-Rijk, heeft de Applicatie Portfolio Strategizer uitgebracht. Het bedrijf claimt met dit product binnen enkele weken een applicatielandschap door te lichten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, cloudgeschiktheid en bedijfsbelang. Per applicatie is vervolgens een migratieplan op te stellen om een modernisering of een overstap naar de cloud te vergemakkelijken.

Volgens METRI hebben veel organisaties geen inzicht in de gezondheid of risico’s van hun applicaties. Klanten beheren het portfolio alsof alle applicaties gelijk zijn en/of gelijkwaardige problemen hebben. Daarnaast wordt niet goed op waarde geschat wat het bedrijfsbelang van een specifieke applicatie is. Hierdoor is het lastig de juiste prioriteiten te stellen. Met het nieuwe product van het bedrijf – de Applicatie Portfolio Strategizer – is een aanpak per applicatie te formuleren, aldus de benchmarkspecialist.

Het meetinstrument bestaat uit vier componenten: risicoscan, business impact assessment, applicatie-triage en applicatieportfoliomigratie-strategie. Die laatste is gebaseerd het 6R-model (Re-host, Re-platform, Re-purchase, Re-factor, Retire, Retain). Op basis van het verkregen inzicht is het mogelijk een veranderportfolio samen te stellen met duidelijke prioriteiten, aldus METRI.