De impact van Corona binnen IT-organisaties

De Coronacrisis, een pandemie, iedereen heeft het erover en ondergaat de gevolgen en de impact die het met zich meebrengt. Het effect van Corona is ook binnen de IT-sector merkbaar. Mensen worden …

Lees verder

Wie weet wat een ligdag kost?

Wie weet wat een ligdag kost? Verzekeraars kopen zorg in bij ziekenhuizen voor hun verzekerden en ziekenhuizen kopen zorg in bij verzekeraars. De gebruikelijke gang van zaken is dat verzekeraar en ziekenhuis …


Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777