De impact van Corona binnen IT-organisaties

Metri Inhuurtarieven impact

De Coronacrisis, een pandemie, iedereen heeft het erover en ondergaat de gevolgen en de impact die het met zich meebrengt. Het effect van Corona is ook binnen de IT-sector merkbaar. Mensen worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken en binnen te blijven. Dit vraagt niet alleen veel van de mensen zelf, maar ook van de IT die zij gebruiken om dagelijks met elkaar te communiceren, te werken en te ontspannen. Met de start van het veelvoudig thuiswerken, piepten veel IT-systemen en IT-infrastructuur door het extra gebruik van alle thuiswerkers. Systemen gingen regelmatig uit de lucht en IT-infrastructuren moesten worden opgeschaald. Organisaties staan onder druk om een stabiele omgeving te bieden. Wat is daarvoor nodig en wat is de verandering binnen de organisatie?

Het belang van een stabiele IT-omgeving

Door de onzekere periode is het vertrouwen in IT hoog en van groot belang voor de continuering van de business processen. Dit zet (piek)druk(te) op de IT-omgeving van een organisatie. De IT van een organisatie is grofweg in 2 stromen in te delen. Run-IT en Change-IT. De Run-IT omvat alle beheer- en operationele werkzaamheden van de IT-systemen, infrastructuur en security. Change-IT omhelst alle verandering en nieuwe functionaliteit/(verbeter) initiatieven op de IT-omgeving. Om de stabiliteit van de IT-omgeving te beheersen, krijgt de Run-IT/beheer prioriteit boven de Change-IT/nieuwe initiatieven.

Binnen de Run-IT moet de capaciteit en beschikbaarheid van het netwerk/de infrastructuur bijgehouden en opgeschaald worden. Ook de beveiliging van de IT-omgeving is misschien wel belangrijker dan ooit. Want hoe ga je om met gevoelige data op thuiswerkplekken en hoe beveilig je de IT-omgeving? Het snel op moeten schalen zet druk op IT-omgevingen. Het MOET snel en het MOET nu. Hierbij komen essentiële zaken als veiligheid, ontwerp en uitvoering mogelijk in het gedrang. Zo ook bij het ontwikkelen van de Corona-App. De ontwerpers van de app hadden de opdracht gekregen een app te maken, waarmee de contacten van potentiële besmette personen in kaart worden gebracht en daarmee het risico op n besmetting. Wat bleek? Door snel te moeten ontwikkelen, werden ontwerpfouten gemaakt en was er bij een enkele app een data lek.

Door de vraag naar stabiliteit en continuïteit, krijgt de Change-IT minder aandacht. Waar organisaties meer op Run-IT moeten focussen, is Change-IT in veel gevallen gewoon “business as usual”, maar wordt er ook gemakkelijker met deadlines geschoven. Op deze wijze proberen organisaties te voorkomen dat een stabiele omgeving overhoop raakt, met alle gevolgen van dien. Deze tijd biedt voor organisaties met een stabiele IT-omgeving juist ruimte voor innovatie.

Het belang van het hebben van een goede IT-architectuur of het hebben van een (meedenkende) IT-partner is niet alleen essentieel voor het hebben van een stabiele IT-omgeving, maar helpt ook bij het veilig opschalen van je IT-organisatie. Het helpt organisaties de onzekere tijden door, draagt bij aan de o zo nodige stabiele omgeving en creëert rust.

Continuïteit en de flexibele schil

Waar in veel sectoren wordt bezuinigd op de inhuur van externen, is dit binnen de IT over het algemeen minder van toepassing. Dit komt doordat de continuering van de business nu sterk afhankelijk is van IT en er binnen IT dus eerder meer werk is bijgekomen, dan dat er kan worden afgeschaald. Er is sprake van een piekvraag. Rollen gericht op het in standhouden van de omgeving (Run-IT) zijn in deze tijd erg in trek. Denk aan technisch specialisten, beheer rollen of incident management. De vraag naar deze rollen is dan ook in veel sectoren gewoon hetzelfde gebleven of zelfs (tijdelijk) gestegen. Ondanks de focus op de Run-IT van een organisatie, heeft dit nu geen effect op de uurtarieven van bovengenoemde en soortgelijke rollen. Als deze situatie langer aanhoudt, is een tariefswijziging te verwachten.

Waar in de Run-IT een piekvraag is ontstaan, geldt dit niet voor de activiteiten gericht op Change-IT van een organisatie. Organisaties zetten de investeringen in IT tijdelijk stil. Dit heeft effect op de rollen gericht op de Change-IT. Denk hierbij aan projectmanagement, change management en adviseurs. Veelal worden lopende trajecten wel voortgezet, maar worden er minder nieuwe projecten geïnitieerd. Om deze reden stagneert de vraag naar deze rollen. Gezien het effect van Corona op de IT-organisatie, veelal, nog niet zichtbaar is, heeft dit nu geen effect op de uurtarieven van bovengenoemde en soortgelijke rollen. Als deze situatie langer aanhoudt, is een tariefswijziging te verwachten.

Het belang van IT tijdens de crisis is evident. De verwachting is dan ook dat IT-budgetten ook de komende tijd niet zomaar gekort worden. De opgaande tariefbeweging van de hoogconjunctuur zal dus niet zomaar omslaan in een dalende voor de IT.

Samengevat zal de impact van de Coronacrisis maar in beperkte mate invloed hebben op de flexibele schil binnen de IT-markt. Zo zal tijdelijk de vraag naar rollen binnen de Run-IT groeien en de daaraan gerelateerde werkzaamheden toenemen. De vraag naar rollen omtrent de Change-IT functie zal tijdelijk stagneren en mogelijk wat afvlakken. Dit alles om een stabiele IT-omgeving te creëren en de gebruikers ongelimiteerd IT te bieden. Zo lopen de bedrijfsprocessen door en kan er gefocust worden op wat echt belangrijk is in deze tijden: gezondheid.

Wat kan Metri voor uw organisatie betekenen?

Metri kan uw bedrijf ondersteunen in het professionaliseren van de IT binnen uw organisatie. Dit kan middels het aan- of uitbesteden van uw IT. Metri helpt bij het ontwikkelen van de strategie tot aan het contracteren van een geselecteerde leverancier. Ook kan Metri helpen uw verschillende applicaties te verbeteren middels advies en de productiviteit en kwaliteit van ontwikkelteams te meten. Tot slot kan Metri helpen met de tariefstelling van de externe inhuur, middels het uitvoeren van een benchmark op de inhuurtarieven.

We horen graag waar we u mee kunnen helpen. 

Besparen op IT kosten: 10 tips van Metri

Wie wil er nu overbodige kosten? Niemand. Toch worden ze bij vele bedrijven gemaakt. Terwijl besparen makkelijker is dan u denkt, als je het in één keer goed aanpakt met de juiste partijen aan tafel. En dan gaat het soms maar om een uur werk per dag en voor je het weet heb je een maandelijks overschot van soms duizenden euro’s gerealiseerd. Dat is snel verdiend. Metri helpt je graag op weg naar een gezonder uitgavepatroon en een enorme besparing op de IT-kosten, zodat er ook nog eens gespaard kan worden of nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Kortom: aan de slag!

Hoe is het met úw uurtarief?

Hoe staat het met uw ICT uurtarieven? Staan die al een tijdje vast, net als de rente van de gemiddelde hypotheek? Misschien is het goed om nog eens naar die bedragen te laten kijken. Want de markt schudt en beeft. Onderzoek naar de tarieven van beheer enerzijds en van zzp en detachering aan de andere kant én een analyse van de verschillen met vorig jaar hebben schokkende uitkomsten gebracht.

In het jaarlijkse onderzoek hebben wij ons beperkt tot de beheercontracten van rollen die ook in de sector detachering/zzp terugkomen. Wat valt op? Bij beheer is er nogal een stijging zichtbaar. Praat je over applicatiegerichte rollen – zoals applicatiearchitect of -ontwikkelaar – dan zijn de tarieven gemiddeld 16% gestegen. Dat is nogal wat. Hebben we het over customer facing ­– service desk medewerkers of projectmanagers – dan gaat het om een daling van gemiddeld 4%. Infrastructuurrollen zijn gestegen met 5%. Neemt een IT-bedrijf infrastructuur rollen af van een junior dan is de stijging maar liefst 15%. Bedrijven durven wellicht meer voor juniors uit te geven vanwege de schaarste op de markt, en omdat ze in de loop der tijd meer zullen brengen.

infrastructuur

Duizelt het u al? Wij gaan rustig verder. Het verschil tussen detachering/zzp en beheertarieven is over de gehele linie groter dan vorig jaar. Bij overall  detachering/zzp, die als rol ook bij beheercontracten kunnen worden afgenomen, is een daling van 5% in de tarieven te bespeuren. Beheertarieven op basis van ‘merk’ en ‘expertise’ vanuit een beheerorganisatie vertegenwoordigden in 2013 gemiddeld een 6% hoger tarief vergeleken met detachering/zzp. In 2014 is dit verschil gestegen tot 14%.

Bij beheer worden er steeds minder verschillende rollen als junior gedefinieerd. Bij detachering/zzp zien we juist op dit punt een verbreding. Bij beheer lijkt de klant steeds meer senior mensen in te zetten (wellicht is hier expertise meer vereist), terwijl bij detachering/zzp juist meer mediors aan de slag gaan. Of zijn dit seniors met een medior tariefstelling, vanwege de grotere concurrentieslag? Verder wordt bij zowel beheertarieven als detachering/zzp de bandbreedte in tariefstelling tussen junior en senior kleiner als het gaat om dezelfde categorie. De oorzaak ligt bij beide in het feit dat senior tarieven dalen en die van een junior stijgen.

Okay, vraagt u zich m isschien af, wat is hier de bottom line? Simpel: de markt roert zich. De tarieven en de verschillen zijn enorm in ontwikkeling in vergelijking met vorig jaar.Dat er zo’n stijging is bij de tariefstelling van applicatie gerichte rollen komt door een toegenomen vraag. Parallel vindt er meer offshore en nearshore plaats. En wellicht is er wel meer ruimte in de budgetten.

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: de gap wordt groter tussen beheer en detachering/zzp. En er is een duidelijk verschil in prijsontwikkeling tussen de verschillende rollen voor het meerwerk bij beheer. Wellicht laten zzp’ers hun tarieven minder hard stijgen omdat ze moeten knokken om werk te houden. Daarnaast is er ook een andere mogelijke reden: aan de beheerkant denken leveranciers meer en meer mee met de business van de klant. De specialisten van de leveranciers gaan bij de klant zitten, spreken bijvoorbeeld bij een logistiek bedrijf met vrachtwagenchauffeurs op zoek naar oplossingen. Een hoger tarief is kennelijk een logisch gevolg omdat de leverancier met deze strategie meer waarde brengt.

Zijn uw prijzen nog marktconform? Betaalt u niet te veel? Of vraagt u juist te weinig? Er is zoveel beweging in de tariefstelling dat dit alles voor u waarschijnlijk ook reden is om een check te doen voor u een nieuw contract tekent of aanbiedt.

 

Je dagtarief interesseert me niet!

Er bestaat een wat flauwe parabel over soep. Een klant komt binnen, bestelt groentesoep en zegt: voor elk vetkringetje krijgt u 1 euro. De kok weet niet wat hij hoort en heeft al snel 60 kringen in de pan drijven. Maar hij wil meer. Hij gooit een heel pak roomboter in de pan, slaat aan het roeren en telt wel 150 kringetjes. Als hij zijn ‘goudmijn’ op een bord serveert, klonteren de kringen samen tot één en krijgt hij 1 euro van de gewiekste gast. Zoals Plato zei: wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.

Groeitargets

Waarom moet het altijd meer zijn? Om het onderwerp naar outsourcing-deals te vertalen: moet je altijd doorgaan met onderhandelen over prijs tot het maximaal haalbare is bereikt? Of gaat de focus ook echt eens richting kwaliteit, klanttevredenheid en tellen zaken die het bedrijf op de langere termijn verder helpen ook eens zwaar(der)? Sommige CIO’s gaan zo ver dat je zou verwachten dat de leverancier echt een keer de deur dicht gooit. Maar dat gebeurt eigenlijk veel te weinig, in een tijd waarin leveranciers vastzitten aan investeringen die nog niet zijn terugverdiend of met groeitargets te maken hebben. Consultants hebben hier ook een belangrijke rol. Wij moeten okok veel kritischer sturen in dergelijke gevallen. Maar ja wij hebben ook targets.

Onvolwassen

Ik noem het onvolwassen gedrag, die zucht naar geld of beter gezegd: voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Realiseer waar de andere partij voor staat, waar zijn kracht en kwaliteit ligt en hoe je daarmee het beste resultaat kunt bereiken.

Veel meer focus zou moeten liggen op het resultaat van de inzet van IT-middelen en de tevredenheid van de gebruikers ervan. Dit lijkt heel obligaat, maar gebeurt nog veel te weinig. Ton van Dijk, CIO van Vopak, herinnerde me hier aan tijdens een afspraak; “jullie dagtarief interesseert me niet zoveel, wel wat je echt brengt met je advies. Wat levert het me concreet op”

De topman van McKinsey legt in het NRC van afgelopen zaterdag uit dat de regel is dat de klant die hen inhuurt 10x de investering in McKinsey terug moet kunnen verdienen met dat betreffende advies.

Zijn prijzen dan niet belangrijk? Uiteraard wel. Maar als er door beide partijen met de juiste marktinformatie wordt gewerkt, wordt geld steeds minder vaak een zwaar discussiepunt. De feiten zijn bekend. Reken af op kwaliteit, op ‘output’, toets jaarlijks de gemaakte afspraken en werk samen continu aan een kostenoptimalisatie. Voor alle duidelijkheid: dat is heel wat anders dan korting eisen! Op die manier haal je de prijsdiscussies uit de ‘vecht modus’. Want negatief is het; vaak durven partijen niet eens over prijzen te beginnen…

Noem mij een naïeve dromer. Een geitenwollen sok. Maar een goede, langdurige relatie is mij goud waard. En deel mijn verhaal gerust met uw klanten. Het is gratis.