Visie METRI op de werkplek NFC index facilitymanagement

Dit artikel is geschreven in opdracht van NFC index.

Werk doe je; je gaat er niet meer naar toe

Mobile computing heeft de traditionele werkplek achterhaald gemaakt. Flexibel werken op het moment en de plek die werknemers het beste uitkomt, is de norm geworden. Dat betekent andere devices maar vooral ook data en applicaties die die mobiliteit optimaal ondersteunen. Dat is complex, maar niet voor de werknemer. Deze moet op verschillende devices snel en zonder omhaal het werk kunnen doen. Een intelligente kijk op de werkplek zorgt dat organisaties klaar zijn voor veranderingen in de toekomst.

Wat voor werk moet een werknemer precies doen en hoe ziet dat werk eruit buiten de kantoormuren zijn belangrijke vragen als een organisatie de werkplekautomatisering wil vernieuwen. In een toekomst bestendige visie op de werkplek zijn ook heldere antwoorden geformuleerd op de vraag hoe de IT-afdeling en het facilitair management werknemers zo productief mogelijk kunnen maken met technologie. Want één ding is duidelijk: de werkplek is tegenwoordig veel meer dan de traditionele Windows PC alleen. Een smartphone en andere devices horen daar net zo hard bij. Werknemers waarderen het kunnen kiezen zeer. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat werknemers die keuze en zeggenschap hebben over hun werkplek en manier van werken, productiever en meer betrokken zijn bij de organisatie.

Om dit als organisatie waar te kunnen maken is rol- en contextgebaseerde werkplekautomatisering een vereiste. Dat betekent niet één standaard voor iedere werknemer, maar het ondersteunen van verschillende smaken en varianten van de werkplek binnen de organisatie. De technologie heeft niet bepaald stil gestaan en ondersteunt deze vraag naar variatie goed. Zogenaamde online werkplekken bieden organisaties de mogelijkheid om niet iedere werknemer een volwaardige Windows-desktop te hoeven geven. Het afleveren van taakspecifieke informatie op een via de browser ontsloten device biedt organisaties de mogelijkheid om een bepaalde groep medewerkers hun werk te laten doen met een webvariant van applicaties of webformulieren. Ook onderweg zijn werknemers met dit soort formulieren of apps doelgericht en efficiënt te ondersteunen. Door meer prioriteit te geven aan data en applicaties in plaats van de hardware om toegang te krijgen tot deze informatie ontstaat ruimte voor een nieuw perspectief.

Verclouderiseren

Differentiatie in de gebruikersrollen zorgt dat er grote besparingen te realiseren zijn. In het afgelopen decennium is de technologie uitgekristalliseerd om de werkplek zo goed en zo efficiënt mogelijk vanuit een datacenter aan de eindgebruikers aan te bieden. Technologie als server based computing en virtual desktop infrastructure heeft de beheermogelijkheden sterk vergroot, maar deze aanpak gaat met hoge licentiekosten gepaard. Door bij de werkplekinrichting volwaardige Windows- en Citrix-omgevingen af te wisselen met online werkplekken nemen organisaties de mogelijkheid ter hand om de werkplekkosten te verlagen, terwijl ambulante medewerkers in veel gevallen beter bediend worden.

Ondanks de betere afstemming van de technologie op de individuele gebruiker zijn de kosten voor het werkplekbeheer niet toegenomen, maar juist gedaald. Dat komt omdat desktoptechnologie simpeler te beheren is, maar ook markttrends spelen mee. De al langer spelende ontwikkeling om het onderhoud van de werkplekken uit te besteden aan gespecialiseerde partijen heeft zich versterkt doorgezet. Door een breed aanbod zijn de prijzen per werkplek gedaald. Daarnaast is er een nieuwe trend in het aanbod. Er komen steeds meer leveranciers die de werkplek als een standaarddienst uitleveren. METRI duidt dit ook wel aan als het [CURS]verclouderiseren[/CURS] van de werkplek. Bij zo’n aanpak krijgt de werknemer via de browser op verschillende devices toegang tot de data en applicaties die hij of zij nodig heeft. De software die dit mogelijk maakt draait in het datacenter van de leverancier.

Doordat providers in hun datacenters zo’n werkplek verregaand gestandaardiseerd hebben en aan meerdere gebruikersorganisaties uitleveren is het aanbod in prijs geoptimaliseerd. Het gaat dan bepaald niet om een kale werkplek waar je weinig mee kunt. Er zijn in zo’n cloud werkplek verrassende combinaties mogelijk tussen bijvoorbeeld productiviteitssoftware als Office 365 en hulpmiddelen voor bereikbaarheid als Skype for business. Door een prijs per maand per medewerker voor zo’n aanbod te betalen kunnen de werkplek en telematica-kosten flink omlaag. De sterke opkomst van Software-as-a-Service heeft ervoor gezorgd dat dit soort software uitstekend ontsloten is via internet en organisaties door slimme combinaties veel waar voor hun geld kunnen krijgen. Een belangrijk voordeel van een cloudwerkplek is dat deze schaalbaar is. Na een piek van tijdelijke werknemers kunnen dit soort werkplekken weer uitgezet worden, waardoor organisaties alleen betalen voor het gebruik.


METRI is een Fact Based IT adviesorganisatie gespecialiseerd in sourcing en benchmarking die organisaties helpt bij het verbeteren van de inrichting en besturing. Via een maandelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van marktontwikkelingen en trends.

[wysija_form id=”1″]

Kunt u zich voorstellen…. Herman Gritter

Per maart 2016 is Herman Gritter als Senior Consultant terug in dienst gekomen bij METRI. Herman is sinds 1993 werkzaam in de ICT en heeft een achtergrond in IT-infrastructuur, Applicatie Ontwikkeling, Business Process Design en Project Management.

Herman werkte sinds 2006 bij METRI waar hij in eerste instantie verantwoordelijk was voor het Applicatie domein (inclusief SAP). Na een tussenjaar in 2015 is Herman nu weer terug bij METRI. Herman zet zijn ervaring en kennis op het gebied van infrastructuur, applicaties en het doorrekenen van business cases in ten behoeve van de verschillende soort klant opdrachten die de revue passeren.

METRI levert op feiten gebaseerde IT-advies op het gebied van sourcing en benchmarking. De diensten van METRI zijn erop gericht om organisaties te ondersteunen bij de inrichting en besturing van de IT sourcing processen en voor ieder IT-vraagstuk sourcing scenario’s uit te werken en deze te toetsen aan markttrends en marktprijsontwikkelingen. Het ITFacts4you digitale platform ondersteunt hierbij.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u rechtstreeks contact opnemen met Herman Gritter via herman.gritter@metrigroup.com

 

Maak kennis met Bert

De in de markt doorgebroken nieuwe leveringsmodellen hebben ook een grote potentie rond benchmarking. Door de inzet van een gestandaardiseerde benchmarking-as-a-service omgeving wordt benchmarken veel meer een continu proces dan de healthcheck die het nu eens in de zoveel tijd is. METRI creëert zo een drastische verandering in het benchmark domein. Niet alleen kunt u uw omgeving voortdurend vergelijken met die van uw peers, ook kunt u scenario’s en business cases maken om zo sourcing besluiten vooraf te toetsen en te voorzien van een fact based fundament. Organisaties en afdelingen worden immers steeds meer op rendement afgerekend.

Het gestructureerd vastleggen en beheren van internationale data, informatie en kennis is essentieel. ITFacts4you helpt u bij het inzichtelijk maken en onder controle brengen van uw ICT uitgaven. Dit resulteert uiteindelijk in sneller en efficiënter verwerken en het vastleggen en kunnen hergebruiken van deze kennis. Hierdoor kunt u uw sourcing lifecycle voorzien van die informatie die nodig is om gefundeerd besluiten te kunnen nemen en deze onderbouwd te presenteren.

[list-group linked=”true”]
[list-group-item link=”http:/group.com/itfacts4you/hoe-werkt-itfacts4you/”]
Meer weten over ITFacts4you?
Lees meer
[/list-group-item]

Werkdag Consulting en METRI werken samen

Als dienstverlener op het gebied van IT-benchmarking en sourcingadvies, stellen de klanten van METRI steeds vaker aanvullende (detacheringvragen) vragen. Deze vragen passen niet 1 op 1 bij onze dienstverlening, maar zijn wel te typeren als kritieke succesfactoren voor de samenwerking tussen klant / IT-leverancier in sourcing relaties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een transitiemanager, een projectmanager of een servicemanager. Om onze klanten voortaan ook bij dit soort vragen beter van dienst te kunnen zijn, gaat METRI met Werkdag samenwerken. Ten slotte vraagt het werkend maken van een sourcing overeenkomst, naast de juiste besluitvorming op basis van een goede benchmark of sourcingadvies, ook om de inzet van goede mensen.

Wat is Werkdag?

Werkdag Consulting wil in de markt herkend worden als dé netwerkorganisatie die samenwerkende organisaties daadwerkelijk resultaten laat bereiken. Werkdag levert hiervoor advies –en interim management diensten. De zelfstandig professionals en gespecialiseerde (MKB) organisaties die hiervoor worden ingezet vormen tezamen Werkdag ’s co-workers netwerk. Meer informatie over werkdag is te vinden op de website.

Meer weten? Neem dan contact op met Richard de Jeu en/of Bart de Ruijter , telefonisch bereikbaar via 020-6551777.

Werkdag Consulting en METRI werken samen

Als dienstverlener op het gebied van IT-benchmarking en sourcingadvies, stellen de klanten van METRI steeds vaker aanvullende (detacheringvragen) vragen. Deze vragen passen niet 1 op 1 bij onze dienstverlening, maar zijn wel te typeren als kritieke succesfactoren voor de samenwerking tussen klant / IT-leverancier in sourcing relaties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een transitiemanager, een projectmanager of een servicemanager. Om onze klanten voortaan ook bij dit soort vragen beter van dienst te kunnen zijn, gaat METRI met Werkdag samenwerken. Ten slotte vraagt het werkend maken van een sourcing overeenkomst, naast de juiste besluitvorming op basis van een goede benchmark of sourcingadvies, ook om de inzet van goede mensen.

Wat is Werkdag?

Werkdag Consulting wil in de markt herkend worden als dé netwerkorganisatie die samenwerkende organisaties daadwerkelijk resultaten laat bereiken. Werkdag levert hiervoor advies –en interim management diensten. De zelfstandig professionals en gespecialiseerde (MKB) organisaties die hiervoor worden ingezet vormen tezamen Werkdag ’s co-workers netwerk. Meer informatie over werkdag is te vinden op de website.

Meer weten? Neem dan contact op met Richard de Jeu en/of Bart de Ruijter , telefonisch bereikbaar via 020-6551777.

En één voor Afrika

Wie aan Waka-Waka denkt, denkt natuurlijk aan Shakira: ‘This time for Africa!’ Maar deze keer is het ook voor Syrië, voor Afghanistan, voor Irak. Waka-Waka is in dit geval geen voetbalsong maar een innovatieve telefoonlader plus zaklamp op zonne-energie. METRI heeft er een aantal voor de collega’s gekocht en een aantal als relatiegeschenk aangeschaft en dit alles heeft een prachtig spin-off: door deze aankoop gaan er net zoveel solar-opladers naar Keniaanse schoolkinderen in de mensonterende slums.

Hoe ontstaan ideeën? Paul Cornelisse, director METRI Group, zit geregeld op de racefiets. Een van zijn sportieve vrienden is zakelijk gelinkt aan de producent van de Waka-Waka’s en stelde voor er een project van te maken. Was het geen goed idee om er een aantal aan te schaffen zodat ze voor een goed doel zouden gaan rijden, begin september in de Alpen? Het idee sprak aan en direct werden er 50 besteld voor het bedrijf en voor de relaties van METRI. Waka-Waka betekent in het Swahili overigens schitterend licht en is daarom zeer toepasselijk als naam van een solar LED lamp.

Even de achtergrond: de Waka-Waka is niets minder dan een duurzame en veilige oplossing voor een grootschalig milieu- en gezondheidsprobleem. Een miljard mensen zit een groot deel van de dag zonder stroom, nog eens anderhalve miljard is niet eens aangesloten op een elektriciteitsnetwerk. Zij redden zich in de meeste gevallen met petroleum lampen. De rook die vrouwen en kinderen hiervan dagelijks inademen staat gelijk aan het roken van twee pakjes sigaretten per dag. De Waka-Waka heeft nog iets moois: het is gekoppeld aan een scholingsprogramma en helpt op die manier ook bij de ontwikkeling van kinderen. Door middel van de Waka-Waka kunnen deze kinderen ook ’s avonds blijven lezen en leren.

Het apparaat kan zestien uur leeslicht leveren, acht uur een woonkamer verlichten of tachtig uur lang nachtverlichting verzorgen. En, zoals gezegd, als je er één koopt gaat er ook één naar een ontwikkelingsland of een land waar een humanitaire ramp zich aan het voltrekken is. In ons geval is het goede het S.U.N. for Malindi-project in Kenia.

Paul fietst in september van Bussum naar Geneve en zijn Waka-Waka gaat mee. Einde van de dag is zijn telefoon weer opgeladen én heeft Paul de beschikking over een nachtlamp. En nu horen we u denken: METRI, die doen toch IT-sourcing en benchmarking? Ja, klopt. Dat doen we óók.