Overeenkomst tussen verkiezingen en leveranciersselectie

Verkiezingen - leverancierselectie Metri

Al weken gaat het erover, de verkiezingen voor de tweede kamer. Alle partijen stellen een verkiezingsprogramma op. Laten deze financieel doorrekenen door een onafhankelijk bureau, het Centraal Planbureau. Na deze voorbereidingen gaan alle partijen (virtueel) de straat op. Hier proberen ze alle Nederlanders te overtuigen van het belang en de voordelen van hun programma. Het liefst merken ze dan ook nog even op dat andere partijen geen antwoord geven op belangrijke vragen (die ze zelf formuleren).

In het begin zijn de partijen bezig de partijprogramma’s inhoudelijk vorm te geven. Richting het moment van de beslissing, de verkiezingsdag, gaat de aandacht vervolgens steeds meer naar de personen van de partij. Lijstrekkers hebben allemaal hun eigen werkwijze hierin, maar het doel is feitelijk hetzelfde: meer stemmen krijgen dan de andere partij. Als ze in deze discussie ook nog iets negatiefs kunnen zeggen over de huidige regeringspartijen (de “incumbent”) dan zullen ze dat niet nalaten.

Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 30 partijen waarop gestemd kan worden. Het risico bestaat dus dat je als gemiddelde Nederlander het onderscheid tussen alle partijen niet meer kan maken. Om op inhoudelijke standpunten een keuze te maken zijn er stemwijzers beschikbaar. Op diverse stellingen wordt dan jouw voorkeur vergeleken met het aanbod van de politieke partijen. Dit leidt tot een concreet advies welke partij het beste bij jouw standpunten past, inclusief de onderbouwing op welke punten de overeenkomsten en verschillen zitten.

Ik denk dat iedereen bovenstaande herkent, in ieder geval op hoofdlijnen. Lijkt dit niet op het proces van een leveranciersselectie? Op basis van de doelstellingen van een IT-organisatie bieden IT-leveranciers hun diensten aan. Hierbij laten ze afhankelijk van de vorm de voordelen zien van hun aanbod. Deze worden vervolgens ook financieel gepresenteerd. In Nederland zijn eigenlijk op alle IT-domeinen tientallen leveranciers beschikbaar. Ziet u nog door de bomen het bos? Wat is het onderscheidend vermogen van de verschillende leveranciers? Welke leverancier levert de beste prijs/kwaliteit op welk domein?

Bent u nog in staat om zelf deze vragen onderbouwd en met zekerheid te beantwoorden, of heeft u hierbij ook behoefte aan een “kieswijzer”? Een onafhankelijke partij die u helpt vast te stellen welke leverancier het beste past bij uw organisatie en uw vraag past. Hierbij sturend op de voor u beste prijs/kwaliteit verhouding. Waarbij de uiteindelijke keuze bij u blijft!

Metri kan u hierbij helpen. Onze ervaren sourcing en benchmark experts hebben een brede, diepgaande, blik op de IT-markt en zijn graag uw “kieswijzer”.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Persona’s in het hybride normaal

Iedereen heeft het erover, iedereen snakt ernaar, niemand weet te vertellen wanneer het kan, maar ergens in dit jaar kunnen we zo veel mogelijk teruggaan naar het oude normaal. Of gaan we toch naar een nieuw normaal?

Traditioneel werkte iedereen op de manier die paste bij de cultuur van het bedrijf. Door de pandemie is die keuzevrijheid ingeperkt en werkt iedereen zo veel mogelijk vanuit huis. Ergens dit jaar komt er waarschijnlijk weer een moment waarop werkgevers en werknemers samen kunnen gaan nadenken over de gewenste werklocatie. De grote vraag is of we weer teruggaan naar ons oude ritme of niet. Dat hangt af van verschillende zaken.

Voor veel dienstverleners is de keuze van de werklocatie cruciaal. Deze keuze is namelijk bepalend voor hoe ze de thuis- en/of kantoorwerkplek optimaal inrichten. Gaan we weer naar kantoor, dan moeten alle mee naar huis genomen ondersteunende middelen weer terug. Dan gaan we weer meer printen en fysiek vergaderen. Blijven we thuis werken, dan zijn er andere verschuivingen. Dan is de vraag naar online vergadermogelijkheden onverminderd groot.

Een zeer aannemelijk scenario is echter dat we een balans gaan vinden tussen thuis werken en op kantoor werken. Een balans die anders ligt dan voorheen. Zowel thuis als op kantoor werken vraagt ook om (extra) ondersteunende IT-middelen. Als mensen bijvoorbeeld thuis werken en toch willen deelnemen aan een fysieke vergadering welke op kantoor plaatsvindt, ontstaat de behoefte aan vergaderzalen met meer (en betere) audiovisuele hulpmiddelen. Om dit vervolgens optimaal te kunnen gebruiken is een volwaardig LAN-netwerk vereist en ook een goede verbinding voor de medewerkers thuis.

Niet iedereen zal voor dezelfde balans kiezen. Bedrijven zullen meer ruimte geven aan individuele keuzes. IT blijft cruciaal in het ondersteunen van de gekozen balans. Modern verwoord, ontstaan er feitelijk meerdere ‘persona’s’ voor de IT-ondersteuning. Maar de IT zal ook ondersteuning moeten bieden aan de bedrijfscultuur. Een werknemer heeft altijd de behoefte om zich ergens mee verbonden te voelen, zich thuis te voelen. Deze behoefte wordt wellicht groter als mensen op afstand werken. IT-middelen moeten dit óók uitstralen en ondersteunen. Als je je laptop opstart, zou je dezelfde ervaring moeten kunnen hebben als bij het binnenlopen van je kantoor, je verbonden voelen.

Om deze diverse keuzes te kunnen ondersteunen, gaan werkgevers op zoek naar flexibiliteit in hun vraag naar IT-diensten. Flexibiliteit in gevraagde volumes, maar ook in de leveringsvorm, in te stellen per bedrijf en per persona. Veel bedrijven moeten hun IT-contracten daarom opnieuw beoordelen om te zien in welke mate de contracten deze flexibiliteit ondersteunen.

En Metri ondersteunt jouw organisatie graag bij het (her)beoordelen van die contracten. Daar hebben we twintig jaar ervaring mee.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Het Nieuwe Normaal vraagt nieuwe IT

Back to normal Metri

We moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Mogen elkaar geen hand meer geven. Dat is wat we altijd en overal horen vanaf de dag dat Corona uitbrak. Het Nieuwe Normaal. Intussen vallen bedrijven om of missen de boot als het gaat om nieuwe IT-bewegingen. Hoe zien die bewegingen eruit? Eén ding is zeker: het bedrijfsleven, én de IT, zal nooit meer hetzelfde zijn. Ook hier is sprake van Het Nieuwe Normaal.

Veel ondernemingen hebben het moeilijk. Zij doen er – volgens eigen overtuiging – álles aan om deze periode te overleven en teren in op eventuele reserves. Hiervoor is een (extra) kritische houding ten aanzien van alle uitgaven binnen een organisatie nodig. Dit geldt voor de lopende, korte termijnuitgaven, maar ook die voor de lange termijn. De reserves en eventueel opgelopen schulden, moeten gecompenseerd gaan worden.

Intussen verandert er op operationeel gebied ook veel. In een razend tempo. Mensen werken op een andere manier samen, neem alleen al de meetings die tegenwoordig op grote schaal online op afstand plaatsvinden. Bij deze veranderingen hoort ook een ander gebruik van de IT-middelen. Lopende trends versnellen in hoog tempo. Nieuwe vraag naar dienstverlening neemt toe; de vraag naar bestaande services neemt (blijvend) af. De vraag is: welke gevolgen heeft deze aardverschuiving op de IT-budgetten? Metri brengt de vijf belangrijkste, te verwachten, bewegingen in kaart die van invloed zullen zijn op de IT-budgetten.

De CIO en de spagaat

‘Corona’ zorgt voor financiële tegenvallers en dus worden er besparingsprogramma’s opgezet. Ondersteunende afdelingen, zoals HR en Financial, zijn net als IT vaak onderdeel van zo’n ‘bezuiningsronde.’ Naarstig zal er gezocht worden hoe er op personeelskosten bespaard kan worden. Om dit te kunnen realiseren moeten processen verder geautomatiseerd worden. En krijgt u van de CIO de vraag: hoe moderniseer ik het IT-landschap en breid ik de functionaliteit uit. Hij of zij komt dus in een spagaat terecht: er staat druk op het budget, terwijl de vraag toeneemt. Hoe komt de CIO uit deze precaire situatie? Om te beginnen: hij zal lopende contracten heropenen. Maar daarmee is hij er niet. De druk om het IT-landschap te vereenvoudigen en te standaardiseren, om op basis hiervan duurzame besparingen te realiseren, is groot in dit soort crisistijden. Deze beweging zorgt voor verlaging van de beheerkosten, maar maakt het ook eenvoudiger om het netwerk te blijven moderniseren en uit te breiden.

Van werkplek naar ‘thuiswerkplek’

We gaan meer en meer thuiswerken. Ook een beweging die veel effect zal hebben op de gevraagde IT-diensten. Waar bedrijven diensten vanuit het eigen kantoornetwerk regisseren zal dit voortaan vanaf elke willekeurige plek moeten kunnen. Dit betekent operationeel een transformatie, met ook financiële gevolgen. Bij verandering van de werkplek is het maar de vraag of medewerkers met de huidige hardware en software geholpen zijn. Een flexibele werkomgeving betekent dat mensen meer behoefte hebben aan draagbare devices. Dit kunnen laptops zijn, maar ook tablets en surfaces. Iedereen heeft straks meer en meer zijn eigen behoeften en de vraag naar Bring Your Own Device-ondersteuning zal toenemen. Dat betekent niet alleen dat er geld uitgetrokken moet worden voor aanschaf en ondersteuning, maar ook voor werkplekken bij de softwareleverancier, inclusief aanvullende communicatie- en beveiligingssoftware. Maar horen we je denken, iedereen werkt toch thuis tegenwoordig? Klopt. Maar thuis hebben ‘we’ een internetverbinding die ingericht is op basis van consumentengebruik. Het is van belang dat zakelijke informatie snel kan worden binnengehaald. Bij zakelijk gebruik, waarbij gewerkt wordt met Online-conferentie-oplossingen met ondersteuning voor audio en videodelen en bij werken op basis van onlinebestanden middels bestandsdeling oplossingen, is het van groot belang dat informatie snel verstuurd kan worden. Dit zijn over het algemeen duurdere abonnementen. Op dit moment worden deze abonnementen in de regel privé betaald. Hoe dat in de toekomst is, is nu de vraag. Door de verschuiving van de werkplek bespaart een onderneming op andere kosten, met de reiskosten als de meest voor de hand liggende. Komen deze besparingen ten goede aan het IT-budget?

Meerdere afslagen: van LAN naar WAN

Verandering van de werkplek zorgt voor verandering van netwerkgebruik. Waarbij eerst vrijwel al het verkeer via het LAN-netwerk op kantoor ging, loopt in de toekomst het verkeer veel meer vanaf willekeurige plekken. Deze verschuiving eist een andere inrichting. De werkplekken zullen met VPN-verbindingen aangesloten worden op het bedrijfsnetwerk. Hier komen aanvullende licentiekosten bij kijken.

Van LAN naar (SD) WAN: met die transformatie moet u in staat zijn gemakkelijker op veranderende wensen in te spelen. Met behulp van SD WAN is het mogelijk snel capaciteit op en af te schalen. Dit is noodzakelijk in tijden van onzekere vragen. Financieel betekent dit dat LAN-netwerken wellicht versneld moeten worden afgeschreven aangezien capaciteit overbodig is geworden. Daar staat tegenover dat er investeringen gedaan moeten worden in het (SD) WAN-netwerk.

Nog meer in de Cloud….

Om goed in te kunnen springen op de gevraagde veranderingen van de IT-dienstverlening verschuift de dienstverlening versneld naar publieke cloud-oplossingen. Werkplekdiensten, inclusief de applicaties, kunnen op deze manier snel worden gemoderniseerd en voorzien van de gevraagde communicatiediensten. Het gebruik van cloud heeft op verschillende manieren effect op het IT-budget. Enerzijds heb je de verschuiving van de kosten van de eigen infra en hardware naar de publieke. Anderzijds verhuist hierdoor een deel van de beheertaken naar de cloud beheerder. Voor veel bedrijven betekent dit werk van eigen mensen naar een externe partij. Om de voordelen van de Cloud volledig te kunnen benutten zullen veel processen en systemen eerst gestandaardiseerd moeten worden. Dit betekent dat aanzienlijke projectinspanningen geleverd moeten worden. Op dit moment is in de markt zichtbaar dat veel IT-projecten stil zijn gelegd. Indien straks deze projecten weer worden opgestart en er daarnaast veel vraag is naar aanvullende projecten, bestaat het risico dat de tarieven van de IT-expert gaan stijgen.

Criminelen kiezen het cyberpad

Ook de criminaliteit is aan het verschuiven. Doordat mensen continu hun dag thuis doorbrengen en winkelstraten verlaten zijn, is de fysieke misdaad aan het afnemen. Digitale criminaliteit neemt juist toe, ook door het toegenomen digitale verkeer.

De meeste bedrijven hebben de security ingericht op basis van de aanname dat het meeste verkeer via het LAN-netwerk wordt afgehandeld. Het is niet ongebruikelijk dat applicaties, waarbij kritische informatie wordt gebruikt, alleen op kantoor kunnen worden gebruikt. Fysieke toegangsbeveiliging is ook op basis hiervan ingericht. Dit model zal moeten worden aangepast. De gebruiker zal vanaf iedere locatie veilig bij alle onderdelen van het bedrijfsnetwerk moeten kunnen komen. Dit betekent dat het WAN-netwerk volledig beveiligd moet worden en dat kost veel geld, om de beveiliging opnieuw in te richten, maar ook om het te onderhouden. De inrichting zal van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar bij alle inrichtingen zal echter gelden dat deze duurder is dan de huidige.

Werknemers zullen op dit moment geen beveiligd thuisnetwerk hebben, anders dan de standaard beveiliging meegeleverd bij de gebruikte devices en de service provider. Dit zal niet meer afdoende zijn. Om veilig thuis te kunnen werken zullen extra maatregelen genomen moeten worden om ook die kant van de bevinding te beveiligen. Dit zit feitelijk in het privédomein van de werknemer. De vraag is dan ook wie voor deze kosten gaat opdraaien…

Conclusie: veel onzekerheid!

De komende periode zal operationeel en financieel veel onzekerheid met zich meebrengen. Sturen op budgetten en zoeken naar kostenoptimalisatie mogelijkheden zal onverminderd belangrijk zijn. Om hier nu meteen mee aan de slag te gaan heeft Metri een rapport opgesteld met 10 tips om kosten te besparen.