Verzekeren? Kijk eerst naar de risico’s

Elk jaar krijg ik begin april een overzicht van al mijn verzekeringspolissen. Vroeger schriftelijk, tegenwoordig kan ik ze digitaal vinden in het portaal van mijn verzekeraar. Alles overzichtelijk in een indrukwekkend rijtje. Een rijtje dat nog ontzaglijker wordt, als ik me realiseer dat ik ook nog zorgverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, pensioenverzekeringen en begrafenisverzekeringen heb. Oh ja, er is ook nog pechhulp. Die vergat ik bijna.

Wij Nederlanders zijn graag goed verzekerd en in veel gevallen zelfs oververzekerd. Toen ik ooit al die verzekeringen afsloot heb ik geluisterd naar de specialist op het gebied van verzekeren. De assurantieënwereld was, en eigenlijk is, voor mij redelijk onbekend terrein. Dus luister je naar het advies van een specialist. Deze tussenpersoon wist me te wijzen op allerlei risico’s die ik liep en dat het toch wel heel erg vervelend zou zijn als mij iets zou gebeuren gezien de mogelijke financiële gevolgen. Het klonk allemaal heel erg logisch.

Uw verzekeringen

Organisaties hebben ook de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen bepaalde veiligheidsrisico’s. Daadwerkelijke verzekeringen, zoals die door u en mij worden afgesloten. Er wordt een premie betaald, waarna de verzekeraar (tot op zekere hoogte) kosten voor haar rekening neemt in geval van financiële schade als gevolg van de verzekerde gebeurtenis.

Vanzelfsprekend nemen zij ook andere maatregelen voor het afwenden van bedreigingen, soms ook als een soort verzekering. Daarbij luisteren organisaties erg graag naar specialisten op het gebied van IT Security. Want het is voor veel IT-beslissers redelijk onbekend terrein. Ja, het begrip firewall is bekend evenals computervirussen en ransomware. “Doet u maar wat u zojuist noemt. Waar kan ik afrekenen?”
Belangrijk in dit soort overwegingen is ook de norm. Er wordt gekeken naar wat de referentie (bijvoorbeeld branchegenoten) doet aan IT Security. Wat zij doen, dat zal wel goed zijn, dus doen wij dat ook. “Mag ik van u een firewall, een IPS en een SIEM?” Alsof er een generieke receptuur is voor IT Security. En voor dat we het door hebben is er een enorm scala aan maatregelen naar binnen gereden, omdat de specialist het zei en de buurman het ook doet. Niemand die weet of met deze investeringen de meest relevante risico’s op het gebied van informatiebeveiliging daadwerkelijk zijn afgedekt.

Om dat vast te kunnen stellen, moet je eerst risico’s in kaart brengen, inclusief de impact en de kans. Het spreekt voor zich dat dit in overleg met de (business) eigenaren van de systemen plaats vindt. In deze dialoog kun je gezamenlijk prioriteiten en maatregelen vaststellen. Die hoeven overigens niet allemaal te bestaan uit de inzet van peperdure IT Security middelen, want met bijvoorbeeld een awareness training kun je voorkomen dat medewerkers op verkeerde linkjes klikken.
Wanneer de risico’s en maatregelen in kaart zijn gebracht (dit is makkelijker gezegd dan gedaan) en geprioriteerd kan de organisatie op een afgewogen manier de risico’s gaan afdekken. Dit is zeker geen eenmalige actie, want natuurlijk verandert het IT-landschap snel en daarmee ook de bedreigingen. Na een eerste stap zou een organisatie een benadering als Security by Design kunnen adopteren om te zorgen dat de IT Security up-to-date blijft.

Omgevallen boom

Waarschijnlijk moet ik bovenstaande ook doen in mijn eigen situatie: “Eerst risico’s inventariseren, de impact van de risico’s bepalen en ook de kans inschatten die ze hebben om op te treden.” Die boom valt echt niet elke dag om, oh ja, die boom staat niet eens bij mij voor de deur. Aan de hand van impact en kans zou ik dan moeten bepalen welke risico’s ik wil afdekken en wat me dat waard is. Binnenkort ga ik dit ook echt eens doen. Dat zal me zeker heel wat geld schelen.


Verbeter de IT-Security, begin bij jezelf

Wie geen virussen wil oplopen, kan de hele dag paracetamol slikken, een dikke muts en shawl dragen en niemand de hand schudden, om van kussen maar helemaal te zwijgen. Hij kan ook voor het eten en na een toiletbezoek zijn handen wassen. Zo werkt het ook bij IT-security. Het begint bij jezelf.

Voor METRI is security een belangrijk fenomeen. Wij bemiddelen al voor klanten die een beveiligingspartner zoeken maar we gaan binnenkort vaker en op meer security-aspecten benchmarken. Daar hoort bij: maturity, ofwel hoe volwassen is een organisatie en hoeveel impact heeft die volwassenheid (of het gebrek daaraan) op het securitybeleid? Voor veel organisaties is dat goed om te weten. Veel organisaties willen weten welke partij of welk middel ze het best kan beschermen tegen de gevaren van buitenaf.

Maar nu even onder ons: de beste partij die u kan helpen met de bescherming tegen alle online gevaren, dat bent u zelf. Ik hoef niemand uit te leggen dat er ontzettend veel bedreigingen zijn, net als in het echte leven. En je kunt je echt niet overal tegen beschermen. Misschien wel tegen veel, maar dan betaalt u wel torenhoge kosten. Vraag dat maar aan Geert Wilders.

Bedrijven die zich tegen alle mogelijke gevaren willen beschermen, wat een utopie is, kijken vaak bij de concurrenten of branchegenoten wat zij aan veiligheidsmaatregelen nemen. Intussen zijn er security-partijen die aan bangmakerij doen en niet kijken naar uw risico’s. Met als centrale boodschap: dek elk risico af! Prioriteit nummer één is echter: kijk goed hoe uw (bedrijfs-)informatie eruitziet; welke informatie moet u goed beschermen vanuit privacy-oogpunt of met het oog op bedrijfsgeheimen? Classificeer die informatie en bepaal welke risico’s er aan die informatie kleven en wat kunt u doen om dat alles te mitigeren?

Natuurlijk kun je aan de hand van een risicoprofiel, dat u door een specialist laat bepalen, middelen kopen en inzetten. Maar nogmaals, je kunt je niet overal tegen beschermen. Maar je kunt wel zelf maatregelen nemen. Om de parallel te trekken met het gewone leven: u eet en drinkt ook niet alles, toch? En u neemt toch ook een basis hygiëne in acht? Dat zou ook voor uw mensen moeten gelden als het om onlinegedrag gaat. En dan niet alleen binnen uw bedrijfsmuren, maar vooral erbuiten. Wat heeft u afgesproken met uw mensen die vaak buiten de deur werken? Hoe gaan jullie om met phishing mails? Het is cruciaal dat er bewustzijn is als het gaat om internetgebruik. Daar begint alles. Doordring uw mensen ervan dat datgene wat zij buiten het bedrijf doen een potentieel gevaar is voor het bedrijf. Dat criminelen met phishing via hun mailaccount uiteindelijk bij bedrijfsgeheimen kunnen komen? Wat dat betreft is een awareness-sessie van een halve dag een aanrader. Zodat ze weten: dit kan er gebeuren als mijn profiel zomaar rondzwerft op internet. Laatst keek ik met mijn dochter mee op Instagram. Zij is 14 en heeft haar account keurig afgeschermd. Goed opgevoed ja, u haalt de woorden uit m’n mond. Veel mensen weten echter niet eens dat je een account kunt afschermen. Eigenlijk zouden ze dat op scholen al moeten doceren.

Betekent het dat je door bewustzijn en het in acht nemen van een basishygiëne verder geen maatregelen moet nemen? Uiteraard niet. Maar voordat u een fort bouwt om het bedrijf, met gepantserde muren en kogelvrije vesten, kijk dan eerst wat uw mensen doen. Hoe gedragen zij zich? Denk na over te nemen maatregelen en het opstellen van protocollen, die voor iedereen gelden. Ofwel: was je handen voor het eten en na een toiletbezoek. En vraag aan de specialist wat je verder nodig hebt op basis van je risico-analyse.