IDC Metri lanceert het ICT-Gemeentehuis

PostNL All cloud IDC Metri

Speciaal voor gemeentes in Nederland hebben we een ICT-Gemeentehuis ontwikkeld. Dit ICT-Gemeentehuis geeft inzicht in de financiële consequenties van de gang naar de cloud voor gemeentes.

Wij willen gemeenten graag helpen met het verkrijgen van betere inzichten die een gang naar de cloud met zich meebrengt.

In het ICT-Gemeentehuis wordt een schematische weergave gegeven van alle ICT-processen, alsmede de processen waarbij een gang naar de cloud toegevoegde waarde heeft.

Uw gemeente staat voor belangrijke beslissingen, maar wel op basis van het juiste inzicht en transparantie, waarbij u de regie functie heeft.

Objectief inzicht in uw echte ICT kosten en concrete aanbevelingen als stuurmiddel voor cloudtransitie

 • Financiële en organisatorische consequenties voor overgang naar cloud
 • Helder inzicht in huidige- (incl verborgen kosten) en toekomstige kosten inclusief bestedingsruimte
 • Inkoopvoordelen door goede vergelijking met huidige situatie (en correctheid aanbiedingen)
 • Efficiënt omgaan met resources, verlagen van Co2 voetafdruk(groene energie)
 • Starten aanbesteding met de juiste informatie(voor juiste kaders en uitkomsten)
 • Privacy & security ondergebracht bij specialisten inclusief (financiële) en organisatorische gevolgen hiervan
 • Opvang vergrijzing/personeel in- en uitstroom
 • Afname percentage overhead en externen, waardoor kosten per inwoner omlaag
 • Efficiency nodig door beperkte budgetten bij gemeenten, mede door extra taken
 • Beperking inhuur extern personeel
 • Focus op de echte taken
 • Minder huisvesting

Het IDC-Metri “ICT-Gemeentehuis”, alle ICT processen in kaart

idc gemeentehuis

Het IDC-Metri “ICT-Gemeentehuis”, met alle services/processen die geraakt worden door een cloudbeweging

idc gemeentehuis

Het “ICT-Gemeentehuis” begint, waar uw grootboek stopt.

Het kostenmodel van IDC gaat enkele niveaus dieper dan de zichtbare elementen op deze afbeeldingen. De diepgang van Component Based Measurement garandeert dat alle kosten juist worden toegekend en geen kosten worden overgeslagen.

Voorbeeld Dashboard

dashboard gemeentehuis

Informatieaanvraag IDC-Metri ICT-Gemeentehuis