IT: kostenpost of waardecreator

Het is niet nieuw dat organisaties mopperen over de kosten van de IT-afdeling. Bij Metri helpen we regelmatig klanten die gedwongen doelen opgedragen krijgen om ieder jaar het IT-budget met vele procenten te laten dalen. Ik merk dat deze targets vaak kort door de bocht worden vastgesteld. Het lijkt IT-afdelingen niet altijd goed te lukken om de toegevoegde waarde goed op de kaart te zetten.

Het minste dat je zou moeten doen is een overwogen onderscheid maken tussen ‘run’ en ‘change’, oftewel het draaiende houden van de automatisering en het toevoegen van waarde. Het draaien van de automatisering zou absoluut onderwerp moeten zijn van een continue zoektocht naar kostenefficiëntie en mogelijke besparingen. Regelmatige benchmarks en partners om de commodity-diensten uit te voeren, al dan niet in lagelonenlanden, kunnen hier natuurlijk goed bij helpen. Aan de andere kant hebben we de ‘change’. We zoeken deze toegevoegde waarde of concurrentievoordeel doorgaans in de ontwikkeling van software om velerlei processen te digitaliseren of op een andere manier te innoveren. Maar zijn er nog andere manieren waarop IT zichzelf kan laten shinen in de organisatie?

Een manier om IT als bron van waarde in plaats van kostenpost op de kaart te zetten kan ook gezocht worden in de medewerkertevredenheid. In nagenoeg iedere klantvraag om ondersteuning bij IT-sourcing is de tevredenheid van de IT-user één van de belangrijkste thema’s. Een goed begin hiervan is het uitvoeren van ‘shift left’-activiteiten, waarbij de user zelfredzaam wordt gemaakt door middel van bijvoorbeeld portals, instructiefilms en automatisering. Onze benchmarkdata laat zien dat deze activiteiten substantiele positieve impact hebben op zowel de efficientie van de service desk als de medewerkertevredenheid.

Na het implementeren van het toch wel al gangbare ‘shift left’ heeft IT hier vervolgens de kans om zich te bemoeien met andere hindernissen die de gebruiker ervaart. Samenwerking met andere (staf)afdelingen wordt dan interessant.

We kunnen deze medewerkertevredenheid dan breder zien dan alleen in de context van de IT. Waar vroeger een leaseauto en telefoon van de zaak doorgaans als belangrijk werden gezien, spelen purpose en maatschappelijke impact tegenwoordig een steeds belangrijkere rol in de tevredenheid van met name een jongere generatie werknemers. Deze blijkbaar belangrijke verbinding met de cultuur van de organisatie is echter niet vanzelfsprekend in het huidige thuiswerkklimaat. De medewerker verliest de connectie met de organisatie waar hij of zij zo hard voor werkt.

De werkplekdienstverlening van IT kan hier een rol spelen. Om medewerkers en kantoorlocaties te voorzien van de juiste hardware en diensteverlening bevat de werkplekdienstverlening traditioneel een logistieke component. Wij noemen dit ‘on-site support’ en ‘IMACD’ (install, move, add, change, dispose). Juist in deze tijd van COVID-19 kan deze lokale of logistieke component de organisatie weer een menselijk gezicht geven. Neem het onboarden van een nieuwe medewerker bij de organisatie als voorbeeld. Met een beetje aandacht kan IT hier een echte ‘Coolblue-ervaring’ van maken, zelfs bij de gebruiker thuis. De medewerker heeft een werkplek nodig, waarom dit niet combineren met een handgeschreven kaart van de nieuwe manager, een uitnodiging voor de leukste activiteiten binnen de organisatie en een duiding van de organisatiecultuur? Dit, gecombineerd met een IT-medewerker die zich opstelt als klantvriendelijk onderdeel van de organisatie, zorgt voor die broodnodige verbinding met de werkgever.

Samenvattend zien we hier dus een aantal mogelijkheden voor IT om uit de kostendiscussie te komen en op alternatieve wijze zich op te stellen als toevoeger van waarde. Als de kaarten juist gespeeld worden kan IT gezien worden als het uiterst professionele, persoonlijke en communicatieve gezicht van de gehele organisatie richting de medewerker.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Cloud readiness is een kwestie van meten

Stel, je overweegt je applicatieportfolio naar de public cloud te migreren. Hoe kies je een migratiestrategie? Er is maar één manier om deze te bepalen: op basis van feiten. Hieronder leg ik je uit hoe je dat kunt doen, en waarom je ten aanzien van je applicaties geen one size fits all-benadering kunt hanteren.

Bij het ontwikkelen van een migratiestrategie moet je keuzes maken. Deze keuzes, die voor iedere applicatie gemaakt moeten worden, liggen wat genuanceerder dan een simpele keuze tussen ‘lift and shift’ of de gehele applicatie vervangen. Sommige applicaties zijn geschikt om te landen op een PaaS-infrastructuur, terwijl andere van IaaS gebruik zullen maken. Ook zijn er applicaties die goed functioneren op een mix van IaaS en PaaS in de public cloud. Ten slotte kun je ook helemaal afscheid nemen van een applicatie, waarbij je kunt denken aan herbouw, of aan het inkopen van vergelijkbare functionaliteit als SaaS.

Per applicatie zijn er dus een aantal mogelijkheden in een migratieproject. Adviesbureau Gartner gebruikt het 5R-model om migratiepaden van applicaties te classificeren. Dit model stelt 5 paden voor, die variëren in de benodigde migratie-inspanning enerzijds en de haalbare cloud-voordelen anderzijds. Het is nu zaak om voor iedere applicatie het juiste migratiepad te kiezen. En nogmaals, dat doen we op basis van feiten.

Inzet migratie Metri

Metri kan deze feiten boven water halen, waardoor je voor iedere applicatie het juiste migratiepad kunt kiezen. Met slimme software kunnen we in korte tijd een groot aantal toepassingen in het applicatielandschap analyseren. Deze analyses leveren een compleet beeld van de gezondheid van een applicatie, waarbij cloud-geschiktheid een factor is.

Software Health Metri

De analyse van de gezondheid, gecombineerd met de business-impact van een applicatie, helpt ons om, goed onderbouwd, een aantal migratiepaden te overwegen:

 • Replace’: het gaat hier om applicaties met een lage business-impact en een slechte gezondheid. Vervanging van deze applicaties zal de bedrijfsvoering beperkt raken, terwijl de software in een te slechte conditie is voor het behalen van cloud-voordelen.
 • Revise’: dit zijn applicaties met een hoge business-impact en een goede gezondheid. Deze applicaties hebben een dusdanig hoge kwaliteit dat inzetten op cloud-voordeel reëel is. Door de hoge business-impact zijn deze toepassingen here to stay.
 • Rehost’: dit gaat om applicaties met een gemiddelde business-impact en van goede kwaliteit. Deze applicaties krijgen in beginsel niet genoeg prioriteit voor een intensieve revisie.

Het is duidelijk dat nog niet alle applicaties geraakt worden door bovenstaande analyse. Om ook over de overgebleven toepassingen een oordeel te kunnen vellen, zullen we moeten inzoomen en nieuwe inzichten moeten genereren.

Cloud readiness Metri

Door ook te kijken naar de individuele geschiktheid van applicaties voor de cloud, kunnen we nieuwe keuzes maken. In bovenstaand overzicht introduceren we de cloud readiness-score. Deze score drukt specifiek uit in hoeverre softwarecode geschikt is om in een cloud-omgeving te landen. Met de combinatie van business-impact en cloud-readiness kunnen we nieuwe conclusies trekken:

 • Rebuild’: het gaat om applicaties met een hoge business-impact en een lage cloud readiness. Deze applicaties zijn kritiek voor de bedrijfsvoering maar niet geschikt om in een cloud-omgeving te landen. Door de hoge business-impact is een investering in herbouw rendabel.
 • Refactor’: dit zijn de overgebleven applicaties met een redelijk gezonde cloud readiness-score. Deze applicaties kunnen met beperkte inspanning geschikt worden gemaakt voor cloud-infrastructuur.

Met bovenstaande voorbeelden probeer ik een versimpeld maar toegankelijk beeld te geven van een van de mogelijkheden van de overkoepelende dienstverlening van Metri om applicatieportfolio’s te beoordelen. Met geavanceerde tooling kunnen wij in korte tijd een geheel applicatieportfolio en een groot aantal aspecten van de software in kaart brengen. Bestuurders gebruiken deze inzichten onder andere voor:

 • Beheersing van risico’s als gevolg van software van lage kwaliteit
 • Kostenbesparingen
 • Het toewijzen van de juiste middelen aan de juiste applicaties

Metri meet een applicatieportfolio in zeer korte tijd, op een gestandaardiseerde en automatische manier. Vervolgens presenteren we de resultaten over een aantal assen, waarbij je met slechts één muisklik dieper kunt ingaan op de materie.

Het bepalen van een migratiestrategie is dus een kwestie van meten, presenteren en kiezen. Op deze manier wordt de drempel voor het ontwikkelen van een concrete migratiestrategie een stuk lager.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Webinar: Hoe zit het met de technische gezondheid van de bedrijfsapplicaties?

Veel organisaties hebben moeite een compleet en accuraat overzicht van het applicatie portfolio tijdens (digitale) transformatie te krijgen, laat staan heldere, onderbouwde keuzes te maken. Het verkrijgen van het benodigde overzicht kan maanden duren wat de transformatie vertraagt en kostenverhogend werkt. Door in enkele weken een gedetailleerd overzicht van het portfolio op te leveren is het mogelijk de transformatie voortvarend en succesvol uit te voeren op basis van feiten.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

SD-WAN is geweldig… maar niet voor iedereen

Netwerk Metri

SD-WAN: de reclamefolders staan er bol van. Een hype, roept de één. Uitvinding van de eeuw, zegt de ander. Of is het gewoon weer een buzz-woord waar we met z’n allen achteraan lopen? Het antwoord is simpel: software defined wide area networks kunnen van grote waarde zijn voor veel bedrijven die de juiste keuzes willen (laten) maken in netwerkland. Kán. Maar dat geldt zeker niet voor elke organisatie …

Wat is SD-WAN? Feitelijk komt het erop neer dat het systeem de juiste keuzes voor je maakt. Je wilt van Maastricht naar Schiphol? SD-WAN zorgt dat je niet alleen over de snelweg moet – beter niet, veel te druk – maar dat er ook een treinstation- en verbinding aanwezig is en je veel beter met de trein kunt gaan. Het gaat zelfs verder: SD-WAN heeft allang gezien dat je koffer te groot is voor je auto en zorgt dat er een vliegtuig voor handen is. SD-WAN zorgt dat niet alle mensen (lees: data) over één snelweg moeten, maar regelt de beste opties – op het gebied van configuratie met internetverbindingen, glasvezelkabels, simkaarten, schotels, talloze providers en alles wat ons netwerklandschap rijk is en ‘rijker’ maakt. Top toch? Maar ja, er zijn vele technische applicaties, verschillende opties, valkuilen… En vooral: verschillende kosten. Het zal eens niet…

Hoe beweegt SD-WAN zich op de markt?

Sommige organisaties hebben al succesvolle SD-WAN-implementaties achter de rug. Diverse netwerkpartijen (de providers, de ‘draden’ naar IT-oplossingen) worstelen met positionering op de markt terwijl SD-WAN (het ‘kastje’ zelf) wordt verkocht als warme broodjes. De meeste klantorganisaties denken inmiddels te weten dat SD-WAN een kostenbesparing met zich mee kan brengen, maar welke voordelen zijn er nog meer? Waar gaat het over? Als we naar netwerkpartijen kijken (zowel telco’s als leveranciers van netwerkapparatuur) wordt deze vraag steeds net iets anders beantwoord. Je moet dus kritisch naar de uitdagingen van netwerken en mogelijkheden van oplossingen kunnen kijken. Een blik op de techniek is daarbij onvermijdelijk. En dat begint met de vraag: hoe kunnen we SD-WAN echt kenmerken?

Een terugkerend en breed gedragen kenmerk is er zeker. In dit artikel beschouwen we SD-WAN als de functionaliteit om data in laag 4 tot en met 7 van OSI te gebruiken om routingkeuzes te maken. En dan gaat het natuurlijk meteen om de aanwezige voordelen.

Voordelen SD-WAN

Over het algemeen wordt een verlaging van de kosten van een bedrijfsnetwerk als een belangrijke use case gezien om te kiezen voor een SD-WAN-oplossing. Bij het analyseren van mogelijke use cases is het verder van belang om twee aandachtspunten helder te hebben. Ten eerste is het zo dat ogenschijnlijk verschillende voordelen vaak ‘gecamoufleerde kostenvoordelen’ zijn. Als een netwerkprobleem met traditionele technologie kan worden opgelost, maar met SD-WAN goedkoper, dan hebben we het over een kostenvoordeel. Ten tweede is het belangrijk om te begrijpen dat voordelen voor de IT-afdeling niet altijd voordelen zijn voor de organisatie. Deze laatste kwestie kan een uitdaging vormen voor netwerkleveranciers en een toegevoegde waarde van hun proposities.

Goed om te weten: 5 use cases voor SD-WAN

 1. Verlaging kosten bedrijfsnetwerk
  Overstappen van twee MPLS-verbindingen naar een enkele MPLS-verbinding met lage bandbreedte gecombineerd met één of twee internetlijnen is een populaire keuze om de kosten van een netwerk te verlagen.
 2. Verhoging van de kwaliteit van het bedrijfsnetwerk
  Dit kan gezien worden als een gecamoufleerd kostenvoordeel. Immers, het aansluiten van extra (kostbare) MPLS-verbindingen kan tot een hogere kwaliteit leiden. Het is echter in veel gevallen een te dure optie om dit voor alle locaties in een netwerk te overwegen.
 3. Gemakkelijker beheer van het WAN door de IT-organisatie
  Dit is met name van belang bij organisaties die het netwerkbeheer zelf in handen hebben. Centraal beheer van alle netwerkcomponenten, netwerkfunctievirtualisatie en cloud security zijn bijkomende voordelen van veel SD-WAN-oplossingen. De daadwerkelijke mogelijkheden verschillen echter behoorlijk tussen leveranciers.
 4. Verbetering van netwerkprestaties bij veel internetverkeer
  Een SD-WAN heeft de mogelijkheid om internetverkeer lokaal naar het internet te routeren. Dit betekent dat het MPLS en het datacenter minder of geen druk ondervinden van internetverkeer. Ook dit is een gecamoufleerd kostenvoordeel. Immers, het is ook een mogelijkheid om simpelweg het MPLS-netwerk te upgraden.
 5. Verbeteren van de connectiviteit naar leveranciers van clouds en SaaS
  Door verkeer slimmer te routeren (nogmaals, door middel van informatie in de hogere lagen van het OSI-model) kan de kwaliteit van connectiviteit naar allerlei clouds en SaaS-applicaties verbeterd worden.

Conclusie: kwaliteit kán omhoog, kosten kúnnen omlaag

De conclusie kan getrokken worden dat SD-WAN met name gebruikt wordt om een netwerk van hoge kwaliteit te ontwerpen. Het is met deze techniek mogelijk om deze hogere kwaliteit te behalen tegen kosten die een stuk lager liggen dan in het geval van traditionele oplossingen. Maar er zijn valkuilen.

Zo is niet iedere klantorganisatie klaar voor de hoeveelheid controle die ze in handen krijgen. De talenten om SD-WAN op volle kracht in te zetten zijn lang niet altijd in de organisatie aanwezig. Een andere valkuil is het beleid van netwerkleveranciers en dan met name de leveranciers van verbindingen. Klantorganisaties verwachten substantieel lagere kosten en leveranciers proberen hun omzet met man en macht te beschermen. Dit leidt soms tot beleid dat moeilijk kan worden geaccepteerd door trouwe klanten.

Metri geeft geregeld advies en ondersteuning bij het inkopen van SD-WAN-dienstverlening. De sourcingpractice van Metri begeleidt RFP-trajecten die samen met onze benchmark practice factbased worden gemaakt. In deze trajecten zorgen we voor het aandachtig inkopen van bedrijfsnetwerken en voorkomen we dat valkuilen veranderen in problemen. Zoals met alles geldt ook op het gebied van SD-WAN: kennis is macht.

Meer kosten besparen?

Wie wil er nu overbodige kosten? Niemand. Toch worden ze bij vele bedrijven gemaakt. Terwijl besparen makkelijker is dan u denkt, als je het in één keer goed aanpakt met de juiste partijen aan tafel. En dan gaat het soms maar om een uur werk per dag en voor je het weet heb je een maandelijks overschot van soms duizenden euro’s gerealiseerd. Dat is snel verdiend. Metri helpt je graag op weg naar een gezonder uitgavepatroon en een enorme besparing op de IT-kosten, zodat er ook nog eens gespaard kan worden of nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Kortom: aan de slag!

Incompleet onderzoek? Negeren is vooruitzien

We zijn elke dag met data bezig. Of we nou benchmarken of werken aan de interne informatiehuishouding, onze beeldschermen zijn gevuld met worksheets en draaitabellen. Aan de achterkant draaien databases en webdiensten, intern en extern. Maar wat als we een stukje data missen dat we toch nodig hebben voor een goed advies? Een duik in de wereld van de statistiek.

Voordat we aan een oplossing denken moeten we de aard van de data goed begrijpen. Het is belangrijk om te begrijpen waarom een datapunt onbekend is. In de statistiek onderscheiden we drie categorieën van redenen waarom data ontbreekt:

 • Volledig willekeurig ontbrekende data – als de kans dat een datapunt ontbreekt volledig willekeurig is. Een voorbeeld hiervan is een ingevulde enquête die verloren gaat in de post.
 • Willekeurig ontbrekende data – als de reden van het ontbreken afhankelijk is van een andere factor. Een voorbeeld: in een enquête vergeten oudere mensen vaker een vraag in te vullen.
 • Niet-willekeurig ontbrekende data – Hierbij is de reden dat we een stukje data missen, gerelateerd aan de waarde van dat stukje data. Voorbeeld: oudere mensen vullen minder graag vragen in over hun leeftijd. De data, in dit voorbeeld leeftijd, is hier de directe reden voor het ontbreken ervan. Dit laatste geval is een drama voor onderzoekers en niet eenvoudig op te lossen.

Als de ontbrekende data in één van de eerste twee categorieën vallen en we ons daarvan bewust zijn kunnen we prima onderzoek doen. Vervolgens is er een aantal manieren om de ontbrekende waarden in te schatten. Sommige technieken werken goed, sommige wat minder. De aanwezige data spelen een belangrijke rol in de selectie van de juiste techniek. Het is dus niet alleen maar rekenwerk maar ook een creatief proces om de data en de processen om de data te verkrijgen juist te interpreteren.

Een manier om snel verder te kunnen gaan is het negeren van alle incomplete data. Dat klinkt rigoureus, maar is in sommige gevallen een oplossing. De onderzoeker moet er wel zeker van zijn dat de ontbrekende data in de categorie ‘volledig willekeurig ontbrekend’ valt, anders worden er verkeerde conclusies getrokken.

Een eenvoudige manier om een inschatting van de ontbrekende waarden te maken is het vinden van een trend in de beschikbare data. Wanneer we een trend modelleren zijn we in staat om ontbrekende waarden te benaderen aan de hand van de trendlijn.

In de medische wereld is het niet ongebruikelijk om de methode Last Observation Carried Forward te gebruiken. Deze techniek wordt toegepast in data die periodiek worden gemeten en stelt simpelweg dat een ontbrekende waarde gelijk wordt gesteld aan de waarde die bij de vorige meting gevonden werd.

Meer dan een eeuw geleden presenteerde Ronald Fisher een methode om een statistisch model te voorspellen met de aanwezige data als input. Hier kunnen ontbrekende datapunten dus ook mee voorspeld worden. Deze methode, het inschatten van het meest aannemelijke, is een populaire en krachtige techniek in de statistiek.

De Rolls-Royce onder de technieken om met ontbrekende data te werken is multiple imputation. Hierbij wordt ieder ontbrekend datapunt op een passende manier ingeschat. Dat wordt vervolgens meerdere malen gedaan zodat men uiteindelijk drie tot vijf complete datasets heeft. Op alle datasets wordt statistische analyse uitgevoerd en de resultaten daarvan worden slim gecombineerd.

De wetenschap begint multiple imputation steeds meer te gebruiken en wordt tegenwoordig gezien als één van de beste technieken om met datasets om te gaan die niet volledig zijn. Implementaties in statistieksoftware maken het gebruik van moderne technieken steeds toegankelijker. Bij METRI onderbouwen we onze adviezen met de grote hoeveelheden data die we verzamelen. Door dat beetje extra uit de statistiek te halen voeg je soms net wat meer waarde toe.