In de Westerse cultuur heeft loslaten vaak een negatieve lading. Als kind leer je voor jezelf op te komen en juist niet zomaar op te geven. In de transitie naar een cloud leveringsmodel kunnen organisaties met het Tao-principe van loslaten juist veel winnen. Niks controleren en bijsturen, kijk maar waar je organisatie uitkomt.

Moet je als organisatie stevige grip op een fundamentele technologische verandering houden of kun je ook de teugels laten vieren en kijken waar je uitkomt? Een interessant antwoord op die vraag is te vinden in de eeuwenoude Chinese filosofie, zoals deze is overgeleverd in het boek Tao Te Ching.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top down

Dat vraagt andere kwaliteiten en een andere mentaliteit van managers die gewend zijn om een veranderingsproces onder controle te willen houden. Door zaken los te laten en werknemers te begeleiden in hun verandering als zij erom vragen, laat je de kracht van onderlinge verbanden zijn werk doen.

Grip zoeken

Moet je dan maar niks plannen en kijken waar je als organisatie uitkomt? Ook daar geeft de Tao een verrassende kijk op. Naast richtlijnen hoe te handelen is het boek doorspekt met tegenstellingen. In alles zit dualisme. Niets is volledig yin of yang. Helemaal zwart bestaat niet, evenmin als helemaal wit. Naast loslaten zal je dus ook altijd grip moeten zoeken. En dat kan ook niet anders bij een grootschalige overstap op het cloud leveringsmodel waarbij de traditionele op demand en de supply gerichte IT-organisatie een flinke ontwikkeling doormaakt.

Daar hoort controle bij op een ander niveau. Om dit leveringsmodel op grotere schaal succesvol in te kunnen zetten is een stap terug nodig die METRI Research in de whitepaper Klaar voor de cloud neerzet. Deze visie op het onderwerp cloud governance laat zien dat je met controle op het juiste niveau het eeuwenoude principe van loslaten kunt combineren met grip houden op moderne technologie. Loslaten en grip krijgen zoals yin bij yang hoort.