De cloud werkplek van partijen als Detron, OGD of Macaw of het aanbod van Amazon Workspaces zijn voorbeelden van nieuwkomers.

Gevestigde partijen als Atos, Capgemini en KPN zijn in een nieuwe gedaante en rol aan het terugkomen in de markt. Ook zij leveren op een gedeelde infrastructuurvoorziening gepubliceerde desktops als een dienst uit aan de markt en nemen de rol van service orkestrators op zich door op basis van gestandaardiseerde cloudoplossingen klanten zoveel mogelijk toegevoegde waarde en toegang tot innovatie te bieden. Dat betekent technische hoogstandjes rond het beheer van de werkplekvoorziening in de backoffice, terwijl klanten aan de voorkant via een portal zelf aan de knoppen kunnen draaien. En end-to-end dienstverlening met ketenregie om te kunnen sturen op het gewenste resultaat. Hogere rapportcijfers in de Outsourcing Performance van Giarte voor deze partijen laten zien dat zo’n aanpak vrucht draagt. Kijk breed rond in de markt zonder vooroordelen is daarom het devies.

Het succesvol afnemen van gestandaardiseerde dienstverlening gaat altijd gepaard met het inbesteden van specifieke taken en competenties. Uitbesteding in het cloudtijdperk betekent dat organisaties ervoor moeten kiezen op cruciale punten werkzaamheden niet uit te besteden maar dit juist zelf te doen. Willen organisaties goed gebruik kunnen maken van een standaarddienst dan heb je bijvoorbeeld hygiëne maatregelen nodig in de applicatiestack. Met het nodige programmeerwerk is de workflow om werkplekken, applicaties en data veel beter te implementeren op cloud-infrastructuur. Waarom dit niet zelf doen? Het levert uitermate relevante kennis op over de eigen applicatiestack en de manier waarop deze software geschikt gemaakt kan worden voor de cloud werkplek. Een ander voorbeeld is de ondersteuning. De kwaliteit van de ondersteuning kan een impuls krijgen op het moment dat tweede en derdelijnsvragen niet door een serviceprovider maar door eigen mensen met relevante kennis van de organisatie en de processen opgelost worden. End user management is kortom multisourcing van standaarddienstverlening, insourcing en uitbesteding van specifieke aspecten rondom de ondersteuning.

Gestandaardiseerde werkplekdiensten bieden pas optimaal toegevoegde waarde als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Naast het goed kennen van de markt zijn er een aantal andere aandachtspunten om de hooggespannen verwachtingen rond een werkplek die gebaseerd is op cloudtechnologie werkelijk in te kunnen lossen. In een serie van drie blogs besteedt METRI Research aandacht aan het aanbod, de eigen organisatie en outsourcing van de werkplek. In de volgende blog is er aandacht voor de eigen organisatie.