Skip to content

Administratie 2015: The devil is in the details

Auteur(s): Andre Nadorp

Een mooie zomerklus, zei de klant. En dat was het. Een flinke klus ook, want onze klant toonde niet als eerste aan dat veel administraties (nog) niet in staat zijn om vanuit gemaakte kosten op een gedetailleerd niveau goede vergelijkingen te maken. En dat is best schokkend.

Hoe groter bedrijven worden, des te meer er gezocht wordt naar een werkbare financiële administratie. Het werk moet gedaan worden door een berekend percentage FTE’s die door de consolidaties en efficiency steeds verder afneemt. Boekingen in financiële systemen worden hierdoor steeds verder vereenvoudigd en veralgemeniseerd. Tegelijkertijd neemt het aantal boekingen sterk toe en moeten de kosten wel doorbelast worden aan de verschillende afdelingen om inzichtelijk te maken of de beoogde rendementen wel gehaald worden. Ingewikkelde berekeningen zijn het gevolg. Top down wordt er bepaald welke bedragen er op basis van een veel te algemene verdeelsleutel worden toegewezen naar de kostenplaatsen. Zo ook bij onze klant.

Een grote order bij een hardware leverancier wordt als investering geboekt in de financiële administratie waarna de jaarlijkse afschrijving evenredig per medewerker wordt doorbelast naar elke afdeling. Dit kan een prima doorbelasting zijn op basis van het gelijkheidsbeginsel. Alleen jammer dat aanbieders van producten en diensten dit niet op dezelfde manier in de markt zetten. Dit kan grote uitdagingen creëren in het vergelijken van de gemaakte kosten ten opzichte van vergelijkbare partijen in de markt. Financiële modellen, administraties, sub administraties en marktprijzen hebben een sterke afhankelijkheid maar zijn vrijwel niet één op één te matchen. De tegenstellingen tussen de verschillende doelstellingen, financiële administratie versus inzicht, zijn vaak te groot. De optimale contradictio in terminis is geboren.

Kennis, kunde en veel arbeid zijn nodig om de details terug te brengen naar het niveau waar de markt de aanbiedingen mee definieert. Een slag die gemaakt moet worden om inzicht te krijgen in haalbare en reële financiële doelstellingen binnen het gestelde kwaliteitskader ten opzichte van vergelijkbare spelers in de markt. Het afstemmen van kostenmodellen, procedures en bijbehorende administratieve processen kunnen bedrijven een verbeterd inzicht geven en het meten van de productiviteit en kostenniveau van ICT. Veel administraties zijn dus inderdaad niet in staat, vanuit de gemaakte kosten op gedetailleerd niveau, goede vergelijkingen te maken.

Op basis van brede marktkennis, ervaring en de Component Based Measurement methodiek heeft  METRI de klant geholpen de kosten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Er ging een wereld voor ze open. Op naar de volgende stap.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777