Het goud van de normalisatie

IT normalisatie

De Olympische Spelen zijn weer voorbij. Heeft ‘Nederland’ het goed gedaan? Heeft het zijn record uit 2000 verbeterd – meer dan 25 medailles? Ja, ‘we’ hebben het verbeterd, in dat jaar won Nederland in totaal 25 medailles, waarvan 12 goud, 9 zilver en 4 brons. We waren achtste in de ranglijst, niet slecht voor zo’n klein landje. Dit jaar hebben Nederlandse sporters 36 medailles gewonnen en ja, we hebben het dus beter gedaan op aantallen.

Maar Nederlanders hebben dit jaar slechts 10 gouden medailles omgehangen gekregen: minder dan in 2000. Hier is geen officiële ranglijst voor, maar er is wel een klassement met de volgende regels: eerst telt het aantal gouden medailles, daarna zilver en dan brons. Niet het totale aantal, maar het aantal gouden medailles is leidend.

In de IT werkt dit niet heel anders. Een ranglijst met prijzen is niet gebaseerd op de laagste prijs. Een prijs is het resultaat van een aantal kenmerken en van marktvraag en -aanbod. Een prijs is vergelijkbaar met aantallen behaalde medailles – belangrijk maar niet allesbepalend – maar voor het klassement bepaalt de prijs op zich niet de positie in die ranglijst. Die wordt bepaald door meerdere factoren. Het normaliseren van een prijs is afhankelijk van functionele, soms technische, onderdelen. Elke klant heeft zijn eigen combinatie van IT-diensten en eigenschappen waardoor ieder IT-landschap praktisch uniek is.

Het normaliseren van de markt op de situatie bij de klant geeft een klassement dat per IT-landschap anders is. Normalisatie vindt plaats op dienstniveau en op verschillende factoren, vergelijkbaar met het aantal gouden, zilveren en bronzen medailles binnen een sport. Door normalisatie krijgen afnemer en leverancier een beeld hoe zij er voorstaan qua geleverde IT-dienst, gezien de situatie van de klant.

Zonder normalisatie zegt een ranglijst dus niet zoveel, deze kan onterecht de indruk geven dat je hoog of laag op de ranglijst staat. Nederland doet het voor een klein land heel goed maar om de competitie aan te willen gaan met China of de Verenigde Staten is niet reëel. De verschillen zijn in absolute zin te groot.

Normaliseren in de IT wordt gedaan per dienst, gebaseerd op factoren die prijs-sturend zijn. Voor Nederland op de Olympische Spelen zou het het aantal participerende sporters en sporten kunnen zijn.

Met normalisatie krijg je een andere ranglijst, gebaseerd op factoren die in Nederland spelen. In een benchmark doen we dat op eenzelfde manier. Hoe staat mijn IT ervoor? De marktwaarden zijn aangepast en genormaliseerd naar jouw situatie, en dat leidt tot een ranglijst waar je wat aan hebt.

Is het dan misschien tijd voor een officieel genormaliseerde Olympische ranglijst? Ik zou zeggen van niet. Laten we ons lekker laven aan die 36 medailles die onze sporters dit jaar omgehangen hebben gekregen!

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Omgaan met verandering

Als je een liefhebber bent van T-shirts voor nerds herken je vast de tekst op dit shirt. En je had misschien niet eens door dat de tekst nét iets anders is dan de tekst die je dacht te herkennen. Heb je geen idee wat de boodschap van dit T-shirt is, raad ik je zeker aan door te lezen.

Deze tekst is gebaseerd op het vermogen van de menselijke geest om de cijfers in de tekst te vervangen door de letters die er hadden moeten staan. Onze hersenen kunnen bijvoorbeeld ook woorden lezen als de eerste en laatste letters op hun plaats staan en de andere letters door elkaar zijn gehusseld. Deze vermogens zijn onderdeel van wat de menselijke intelligentie noemen.

Onze intelligentie biedt ons de mogelijkheid om om te gaan met verandering. En deze mogelijkheid is nu harder nodig dan ooit, omdat onze wereld steeds sneller verandert. De overstap van landbouw naar handel heeft ons duizenden jaren gekost. Toen duurde het nog ruim drie eeuwen voordat de industriële revolutie startte en twee eeuwen voordat de automatisering begon. Minder dan dertig jaar geleden begonnen we met digitalisering en kunstmatige intelligentie. Al deze veranderingen hebben een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven en al deze veranderingen hebben een steeds disruptiever effect op de manier waarop we leven, werken en zaken doen. En IT speelt daarin een steeds belangrijker wordende rol.

Gebruik de data

Alle IT die wij inzetten genereert data. Dat begon al in de tijd van de automatisering. In het digitaliseringstijdperk ontwikkelen we IT om de data te interpreteren en ons te helpen te begrijpen waar de wereld om ons heen naartoe gaat en daarin beslissingen te nemen. En we zijn heel goed in staat om de data die IT genereert te gebruiken. Kijk maar naar de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en autonome voertuigen. Maar er is één soort data waar we niet (genoeg) van profiteren. Dat is de data over de IT zelf. Wat weten we eigenlijk van de IT die ons ondersteunt? Hoe gezond is die IT? Hoe goed is die IT in staat om onze al maar toenemende wensen te ondersteunen?

IT-Intelligence

Dat is wat we IT-Intelligence noemen. Daarmee kunnen we helpen om een kijkje te nemen onder de motorkap van de IT om te zien of de software nog wel is opgewassen tegen de uitdagingen van vandaag de dag. De software kan alle onderstaande vragen beantwoorden als je op de goede manier naar de software kijkt. En de antwoorden kunnen je helpen beslissen of je met deze software verder kunt of op zoek moet naar alternatieven.

  • Hoe betrouwbaar is de software? Is het voldoende goed gestructureerd om te blijven draaien wanneer het nodig is? Kan het worden opgeschaald als het succes van een organisatie daarom vraagt?
  • Hoe veilig is de software? Is het ontworpen op basis van veilige ontwerpprincipes? Verifieert de software de juiste autorisaties door de hele architectuur heen? Kunnen delen worden geïsoleerd die mogelijk geïnfecteerd zijn met ransomware? Voldoet de software aan de AVG en andere privacyvoorwaarden?
  • Hoe goed presteert de software? Kan alle data nog steeds op tijd verwerkt worden en op het juiste moment gepresenteerd? Reageert de software snel genoeg voor eindgebruikers of klanten of raak je ze kwijt doordat ze te lang moeten wachten? En past het kostenniveau nog wel bij je bedrijfsvoering?
  • Hoe onderhoudbaar is de software? Kan het eenvoudig worden aangepast als zich nieuwe wensen voordoen? Of kost iedere wijziging eerst een diepgravende analyse en vervolgens een stevig testtraject voordat nieuwe features in gebruik genomen kunnen worden? Lijkt de software op een spaghettibrei of is het zo net gestructureerd als lasagne?
  • Hoe energiezuinig is de software? Deze vraag wordt steeds belangrijker als de portfolio naar de cloud verhuist en op basis van verbruik wordt afgerekend.

Stel de juiste vraag voor het beste antwoord

Als je alle antwoorden hebt op de vragen hierboven, heb je het beste uitgangspunt om je IT goed te positioneren voor de toekomst. Metri kan helpen om de antwoorden te vertalen naar maatregelen op basis van de doelen en prioriteiten van de organisatie.

Neem contact op en we laten je graag zien hoe we anderen de weg gewezen hebben.

En mocht je nog steeds moeite hebben met het T-shirt:

IT-Intelligence is the ability to adapt to IT-change.